1 khối nước bằng bao nhiêu lít ?

2527

1m3 bằng bao nhiêu lít nước, 1 mét khối nước khí bằng bao nhiêu lít

Đây là 1 kiến thức căn bản, tuy nhiên có thể khá nhiều người sẽ quên, dưới đây là mối liên hệ giữa các đơn vị đo thể tích m, dm, cm, mm và lít nước, khí…

1 khối nước bằng bao nhiêu lít ?

1 dm3 = 1 lít nước

1 m3 = 1000 dm3 = 1.000.000 cm3 = 1.000.000.000 mm3

==> 1 m3 = 1000 lít nước

1 mét khối nước bằng 1000 lít nước

Tương tự thế, không chỉ là lít nước, lít khi, thể tích khác như 1 m khối đá, cát,… cũng tính giống thế.

Hình ảnh minh họa 1 mét khối nước = 1000 (l)

1 khối nước bằng bao nhiêu lít

Hướng dẫn cách đọc chỉ số đồng hồ nước

Đây là đồng hồ hiệu ACTARIS 15 mm đang sử dụng phổ biến hiện nay

Đọc chỉ số đồng hồ nước

-Trên mặt đồng hồ nước có 2 bộ phận gồm hộp sốđồng hồ kim.

  • Hộp số (chạy bàng con lăn) gồm 4 số đen và 2 số đỏ trong đó:
  • 4 số đen chỉ số mét khối. Từ trái sang phải là: hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị.
  • 2 số đỏ chỉ số lít. Từ trái sang phải là hàng trăm, hàng chục

Ví dụ trên đồng hồ thể hiện 079475 đọc là : 794 m3 750 lít.

  • Bộ phận vòng số (chạy bằng kim) :
  • Kim đỏ đầu tiên (phía dưới) chỉ hàng đơn vị: khi kim quay một vòng là 01 lít.
  • Kim đỏ thứ hai (phía trên) chỉ hàng chục: khi kim quay một vòng là 10 lít.

Lưu ý khi nhân viên ghi chỉ số đồng hồ hàng tháng chỉ ghi số m3 (số đen) chứ không ghi (số đỏ)