1 Pound (Pao) bằng bao nhiêu Kg và ngược lại?

597

Pound là gì

Pound hay cân Anh (viết tắt: lb, lbm, lbm, ℔, tiếng Việt đọc pao) là một đơn vị đo khối lượng truyền thống của Anh, Hoa Kỳ và một số quốc gia khác. Có nhiều định nghĩa khác nhau về khối lượng của đơn vị pound.

Tại Việt Nam thì các đơn vị đo lường khối lượng lại chuyển thành tấn, tạ, yến, kg….

1 pound bằng bao nhiêu kg, gram?

1 pound = 0.45359237 kg

1 kg = 2.20462262 pound

1 pound = 453,6 gram

Ngoài ra, nếu các bạn muốn kiểm tra, quy đổi từ pound sang kg (và ngược lại) có thể lên Google.com.vn để search theo cú pháp:

xpound=kg

(hoặc ngược lại)
(Trong đó x là số pound muốn tính)

1kg=?pound

 

1pound=?kg

Lịch sử của Pound

Pound được bắt nguồn từ đơn vị libra của La Mã (vì vậy nên nó được viết tắt là lb), từ pound là do người Đức phỏng theo tiếng Latin libra pondo, “một khối lượng pound