10 câu nói bất hủ của Tào Tháo trong phim và truyện hay nhất

1160

Bạn đã biết đến nhân vật lịch sử Tào Tháo. Thế bạn đã biết đến 10 câu nói bất hủ hay nhất của Tào Tháo để lại cho hậu thế chưa?

Tào Tháo (155-220), tự là Mạnh Đức là nhà chính trị, quân sự kiệt xuất cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Trong lịch sử gần 2000 năm qua, hình tượng về Tào Tháo vẫn là một chủ đề gây tranh cãi nhiều nhất trong lịch sử Trung Quốc, hầu hết đều bị ảnh hưởng tiêu cực do tác phẩm “Tam Quốc diễn nghĩa”.

Tuy người đời thường lấy tên ông để mô tả cho sự dối trá, vô liêm sỉ, bất nhân, bất nghĩa nhưng không thể phủ nhận tài năng của con người này.

Hãy điểm lại 10 câu nói nổi tiếng nhất của Tào Tháo được lịch sử ghi chép lại dưới đây nhé:

Không tin thì không dùng, đã dùng là phải tin

Cái hay của Tháo so với Thiệu là Tháo cũng dùng người thân thích nhưng đã dùng thì tin tưởng. Nó phù hợp với câu “Đã dùng thì phải tin, nếu không tin thì đừng dùng” của Tào Tháo. Ai nói Tào Tháo đa nghi thì đa nghi cái khác chứ trong cách dùng người, mua chuộc lòng người và tin tưởng khi dùng vốn tuyệt đối.

Nhờ đó mà Tào Tháo không những bình định Trung Nguyên mà còn thu hút hàng loạt danh tướng cũng như mưu sĩ hàng đầu Trung Nguyên về dưới trướng như Từ Hoảng, Trương Liêu, Vu Cấm, Hứa Chử, Trình Dục, Quách Gia, Tuân Du, Tuân Úc, Lưu Hoa, Giả Hủ…

Phàm những chuyện đại sự trong thiên hạ nên về nhà hỏi vợ, vợ bảo sao cứ làm ngược lại. Ắt sẽ thành công!
Mỹ nhân trong thiên hạ đều tầm thường với ta, duy nhất chỉ có vợ của kẻ thù làm ta thích thú!
Biết sai sửa sai nhưng không bao giờ nhận mình sai

Thà ta phụ thiên hạ chứ không để thiên hạ phụ ta

Thắng bại là chuyện thường của binh gia

Sau trận chiến Xích Bích. Trong khi đang bị bệnh Tàn quân của tào tháo từ Ô Lâm kéo về. Mọi người gặp nhau không cười mà lại khóc, 9 người chết và 1 người sống.Mà người khóc to nhất, khóc rất thương tâm chính là Hứa Chử. Tào Tháo liền bật dậy ra xem (trong khi mình đang bị bệnh)

Tào Tháo: Được rồi thôi đừng khóc nữa.

Hứa Chử: 3000 thiết kỵ của ta,chỉ còn ta mã phu của ta sống sót trở về.3000 anh em của ta,3000 tráng sĩ,

Tào Tháo: Được rồi!

………………………………………………

Khóc cái gì,đường đường nam nhi là một hổ tướng, rơi máu chứ không rơi lệ,thắng bại là chuyện bình thường của nhà binh. Hứa Chử à! Đi đánh trống thăng trướng….Không nghe thấy ta nói sao?

Hứa Chử: Thừa tướng 3000 huynh đệ của tôi đều chết cảkhông không thể cứu họ được.không cứu được thừa tướng!

Tào Tháo cầm 2 vai Hứa Chử và hét lớn nói rằng: Không phải ngươi còn sống sao? Ngươi sống sót,ta nằm mơ cũng có thể cười và tỉnh dậy được. Chết 3000 thì làm sao? Ta cho ngươi 3 vạn người. Cười 1 tiếng.

Sau đó Hứa Chử không khóc nữa và gượng cười.

Tào Tháo vỗ vai và nói: Đi đánh trống đi.!..Để ta tự đi sao?

(Tổng hợp)