12 câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 – Bài 35: Vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở Bắc Trung Bộ (Phần 1)

231

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 – Bài 35: Vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở Bắc Trung Bộ (Phần 1)

Được sưu tầm và đăng tài, giúp các bạn ôn tập và củng cố kiến thức hiệu quả, sẵn sàng cho các kì thi, kì kiểm tra đạt kết quả cao.

Câu 1: Vùng Bắc Trung Bộ gồm mấy tỉnh?

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu 2: Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng Bắc Trung Bộ?

A. Hà Tĩnh

B. Thanh Hóa

C. Quảng Ngãi

D. Quảng Trị

Câu 3: Ranh giới tự nhiên giữa Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ là:

A. Dãy núi Hoành Sơn

B. Dãy núi Bạch Mã

C. Dãy núi Trường Sơn Bắc

D. Dãy núi Trường Sơn Nam

Câu 4: Vào mùa hạ có hiện tượng gió phơn Tây Nam thổi mạnh ở vùng Bắc Trung Bộ là do sự có mặt của:

A. Dải đồng bằng hẹp ven biển

B. Dãy núi Trường Sơn Bắc

C. Dãy núi Bạch Mã

D. Dãy núi Hoàng Sơn chạy theo hướng Bắc-Nam

Câu 5: Diện tích tự nhiên của vùng Bắc Trung Bộ là 51,5 nghìn km², dân số là 10,6 triệu người (2005). vậy mật độ dân số của Bắc Trung Bộ là:

A. 153 người/km2

B. 151,5 người/km2

C. 205,8 người/km2

D. 189,6 người/km2

Câu 6: Nguyên nhân chính làm cho việc hình thành cơ cấu nông – lâm – ngư nghiệp có ý nghĩa lớn đối với nền kinh tế của vùng Bắc Trung Bộ là

A. Vùng có thế mạnh sẵn có về rừng, biển

B. Ngành công nghiệp của vùng còn nhỏ bé so với cả nước

C. Không gian lãnh thổ của tất cả các tỉnh trong vùng đều có biển, đồng bằng, đồi núi

D. Vùng có đất đai màu mỡ

Câu 7: Khó khăn lớn nhất về mặt tự nhiên của Bắc Trung Bộ là

A. Rét đậm, rét hại

B. Bão

C. Động đất

D. Lũ quét

Câu 8: Bắc Trung Bộ có độ che phủ rừng đứng thứ…..cả nước

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 9: Ven biển của vùng Bắc Trung Bộ có khả năng phát triển:

A. Khai thác dầu khí

B. Đánh bắt và nuôi trồng thủy sản

C. Trồng cây công nghiệp lâu năm.

D. Chăn nuôi gia súc

Câu 10: Vườn quốc gia nào sau đây không thuộc vùng Bắc Trung Bộ?

A. Cúc Phương

B. Bạch Mã

C. Phong Nha – Kẻ Bàng

D. Pù Mát

Câu 11: Nhận định không chính xác về tài nguyên rừng ở Bắc Trung Bộ là

A. Độ che phủ rừng chỉ đứng sau Tây Nguyên

B. Rừng có nhiều loại gỗ quý, nhiều lâm sản, chim, thú có giá trị

C. Hiện nay, rừng giàu chỉ còn ở vùng giáp biên giới Việt – Lào.

D. Diện tích và độ che phủ rừng ngày càng tăng

Câu 12: Đàn trâu của Bắc Trung Bộ có khoảng 750 nghìn con trong tổng số 2,9 triệu con của cả nước. Vậy đàn trâu của Bắc Trung Bộ chiếm tỉ trọng bao nhiêu trong cả nước?

A.20%

B. 25,9%

C. 26,8%

D. 32%

Đáp án

1B

2C

3B

4B

5C

6C

7B

8B

9B

10A

11D

12B