12 câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 – Bài 35: Vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở Bắc Trung Bộ (Phần 2)

275

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 – Bài 35: Vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở Bắc Trung Bộ (Phần 2)

Được sưu tầm và đăng tài, giúp các bạn ôn tập và củng cố kiến thức hiệu quả, sẵn sàng cho các kì thi, kì kiểm tra đạt kết quả cao.

Câu 1: Đàn bò của Bắc Trung Bộ có khoảng 1,1 triệu con trong tổng số 5,5 triệu con của cả nước. Vậy đàn bò của Bắc Trung Bộ chiếm tỉ trọng bao nhiêu trong cả nước?

A. 20%

B. 25,9%

C. 26,8%

D. 32%

Câu 2: Vùng đồng bằng ven biển Bắc Trung Bộ thuận lợi nhất cho…

A. Trồng lúa

B. Chăn nuôi gia súc

C. Chăn nuôi gia cầm

D. Trồng cây công nghiệp hàng năm

Câu 3: Phát triển ngư nghiệp của Bắc Trung Bộ không có đặc điểm sau:

A. Có nhiều ngư trường lớn.

B. Chủ yếu đánh bắt gần bờ.

C. Phát triển mạnh ngành nuôi thủy sản nước lợ, nước mặn.

D. Nguồn lợi thủy sản ven bờ đang bị suy giảm.

Câu 4: Tỉnh nuôi bò nhiều nhất Bắc Trung Bộ là

A. Nghệ An

B. Thanh Hóa

C. Hà Tĩnh

D. Quảng Bình

Câu 5: Tỉnh khai thác hải sản nhiều nhất Bắc Trung Bộ là

A. Nghệ An

B. Thanh Hóa

C. Hà Tĩnh

D. Quảng Bình

Câu 6: Tỉnh có diện tích rừng so với diện tích toàn tỉnh nhiều nhất Bắc Trung Bộ là

A. Nghệ An

B. Thanh Hóa

C. Hà Tĩnh

D. Quảng Bình

Câu 7: Độ che phủ rừng của Bắc Trung Bộ đứng sau

A. Tây Nguyên.

B. Đông Nam Bộ.

C. Trung du và miền núi Bắc Bộ.

D. Duyên hải Nam Trung Bộ

Câu 8: Tuyến đường bộ hướng Đông – Tây nào sau đây không ở vùng Bắc Trung Bộ?

A. Đường số 6.

B. Đường số 7.

C. Đường số 8.

D. Đường số 9

Câu 9: Các trung tâm công nghiệp chủ yếu của Bắc Trung Bộ là

A. Thanh Hóa – Bỉm Sơn, Huế, Đông Hà

B. Huế, Vinh, Thanh Hóa – Bỉm Sơn

C. Huế, Vinh, Dung Quất

D. Thanh Hóa – Bỉm Sơn, Vinh, Đà Nẵng

Câu 10: Di sản văn hóa thế giới ở Bắc Trung Bộ là

A. Nhã nhạc cung đình Huế, Phố cổ Hội An

B. Cố đô Huế, Nhã nhạc cung đình Huế

C. Di tích cố đô Huế, Phong Nha – Kẻ Bàng

D. Phong Nha – Kẻ Bàng, Nhã nhạc cung đình Huế

Câu 11: Vấn đề cần đặc biệt chú ý trong quá trình phát triển ngư nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ là

A. Giảm việc khai thác để duy trì trữ lượng thủy sản

B. Hạn chế việc nuôi trồng để bảo vệ môi trường ven biển

C. Khai thác hợp lí, đi đôi với việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản

D. Hạn chế đánh bắt ven bờ, đầu tư cho đánh bắt xa bờ

Câu 12: Ở Bắc Trung Bộ, chè được trồng nhiều ở

A. Quảng Bình.

B. Nghệ An.

C. Thanh Hóa.

D. Quảng Trị

Đáp án

1A

2D

3A

4A

5B

6D

7A

8A

9B

10B

11D

12B