12 câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 – Bài 35: Vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở Bắc Trung Bộ (Phần 3)

214

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 – Bài 35: Vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở Bắc Trung Bộ (Phần 3)

Được sưu tầm và đăng tài, giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức hiệu quả, sẵn sàng cho các kì thi, kì kiểm tra đạt kết quả cao.

Câu 1: Nhà máy thủy điện Bản Vẽ (320 MW) được xây dựng trên sông

A. Cả.

B. Chu.

C. Rào Quán.

D. Gianh

Câu 2: Tỉnh/ thành phố nào sau đây nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung?

A. Nghệ An.

B. Thừa thiên Huế.

C. Thanh Hóa.

D. Hà Tĩnh

Câu 3: Ngành công nghiệp nào được ưu tiên phát triển ở vùng Bắc Trung Bộ?

A. Công nghiệp năng lượng

B. Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng

C. Công nghiệp chế biến lâm sản

D. Công nghiệp điện tử, cơ khí

Câu 4: Biện pháp quan trọng nhất trong việc ngăn chặn nạn cát bay cát chảy ở Bắc trung bộ là

A. trồng rừng đầu nguồn

B. trồng rừng đặc dụng.

C. trồng rừng ven biển

D. trồng rừng sản xuất

Câu 5: Loại đất nào sau đây ở Bắc trụng bộ thuận lợi cho việc trồng cây công nghiệp hàng năm?

A. đất cát pha

B. đất bazan

C. đất phù sa

D. đất phèn

Câu 6: Nhà máy xi măng nào sau đây thuộc vùng Bắc trung bộ?

A. Bỉm Sơn

B. Hà Tiên

C. Phả Lại

D. Sao Mai

Câu 7: Loại rừng nào chiếm diện tích lớn nhất ở Bắc trung bộ?

A. rừng sản xuất

B. rừng phòng hộ

C. rừng đặc dụng

D. rừng ngập mặn

Câu 8: Bắc trung bộ không giáp với vùng nào sau đây?

A. Đồng bằng sông Hồng

B. Trung du miền núi phía Bắc

C. Tây Nguyên

D. Duyên hải Nam Trung Bộ

Câu 9: Cửa khẩu nào sau đây không nằm trên biên giới Việt- Lào?

A. Lao Bảo

B. Cha Lo

C. Cầu Treo

D. Tây Trang

Câu 10: Cửa khẩu nào sau đây quan trọng nhất ở Bắc trung bộ?

A. Lao Bảo

B. Cha Lo

C. Cầu Treo

D. Nậm Cấn

Câu 11: Hiện tượng cá chết hàng loạt ở Bắc trung bộ trong thời gian qua là do

A. tảo đỏ

B. thủy triều đỏ

C. biến đổi thời tiết

D. xả thải trực tiếp từ khu công nghiệp

Câu 12: Đường Hồ Chí Minh hoàn thành có ý nghĩa gì đối với vùng Bắc Trung Bộ?

A. Thúc đẩy phát triển kinh tế phía tây

B. Tăng khả năng vận chuyển đông – tây

C. Tăng cường giao thông với Lào

D. Tăng thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Đáp án

1A

2B

3A

4C

5A

6A

7B

8B

9D

10A

11D

12A