15 câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 27: Bắc Trung Bộ

428

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 27: Bắc Trung Bộ

Xin mời các em học sinh làm bài Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 27: Bắc Trung Bộ để củng cố kiến thức của mình. Chúc các em học tập tốt!

1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào của vùng Bắc Trung Bộ có giá trị sản xuất (theo giá thực tế năm 2007) dưới 9 nghìn tỉ đồng?

A. Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Vinh, Huế

B. Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Vinh, Vũng Áng

C. Chân Mây – Lăng Cô, Hòn La, Vũng Áng, Cửa Lò

D. Hòn La, Vũng Áng, Cửa Lò, Đông Nam Nghệ An

2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy xác định các tuyến đường bộ theo chiều Đông – Tây của vùng Bắc Trung Bộ?

A. Quốc lộ 7, 8, 9

B. Quốc lộ 7, 14, 15

C. Quốc lộ 8, 14, 15

D. Quốc lộ 9, 14, 15

3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết các ngành của trung tâm công nghiệp Huế?

A. Chế biến nông sản, vật liệu xây dựng, cơ khí

B. Chế biến nông sản, đóng tàu, cơ khí

C. Chế biến nông sản, chế biến gỗ, cơ khí

D. Chế biến nông sản, dệt, may, cơ khí

4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết mỏ sắt và crôm có ở tỉnh nào của vùng Bắc Trung Bộ?

A. Thanh Hóa, Nghệ An

B. Thanh Hóa, Hà Tĩnh

C. Thanh Hóa, Quảng Bình

D. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế

5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết các cửa khẩu nào sau đây thuộc vùng Bắc Trung Bộ?

A. Na Mèo, Nậm Cắn

B. Cầu treo, Cha Lo

C. Lao Bảo, A Đớt

D. Cầu Treo, Lao Bảo

6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết cảng biển Cửa Lò và Thuận An thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Thanh Hóa, Thừa Thiên – Huế

B. Nghệ An, Quảng Bình

C. Hà Tĩnh, Thừa Thiên – Huế

D. Nghệ An, Thừa Thiên – Huế

7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết các quặng titan của vùng Bắc Trung Bộ có ở những tỉnh nào sau đây?

A. Nghệ An, Hà Tĩnh

B. Hà Tĩnh, Quảng Bình

C. Thừa Thiên – Huế, Hà Tĩnh

D. Thừa Thiên – Huế, Nghệ An

8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết tuyến đường bộ theo hướng Đông – Tây nào sau đây không thuộc vùng Bắc Trung Bộ?

A. Đường số 6

B. Đường số 7

C. Đường số 8

D. Đường số 9

9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết nhận định nào sau đây không đúng về phân bố cây công nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ?

A. Chè được trồng nhiều ở vùng núi Tây Nghệ An

B. Cà phê trồng nhiều ơ vùng Tây Nghệ An

C. Cao su được trồng ở Quảng Bình

D. Dừa trồng nhiều ở Tây Nghệ An

10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết nhận định nào sau đây là đúng với sự phân bố cây công nghiệp vùng Bắc Trung Bộ?

A. Chè được trồng nhiều ở vùng núi Tây Nghệ An

B. Cao su trồng nhiều ở vùng núi Tây Nghệ An

C. Hồ tiêu được trồng ở vùng núi Tây Nghệ An

D. Dừa trồng nhiều ở vùng núi Tây Nghệ An

11. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết trong các trung tâm công nghiệp sau đây, trung tâm công nghiệp nào có cơ cấu ngành đa dạng nhất ở Bắc Trung Bộ?

A. Huế

B. Bỉm Sơn

C. Thanh Hóa

D. Vinh

12. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, trong các cây công nghiệp chuyên môn hóa ở Bắc Trung Bộ không có loại cây công nghiệp nào sau đây?

A. Cao su

B. Cà phê

C. Chè

D. Điều

13. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, dọc theo biên giới Việt – Lào ở vùng Bắc Trung Bộ theo hướng từ Nam ra Bắc ta lần lượt gặp các cửa khẩu quốc tế nào?

A. A Đớt, Lao Bảo, Cha Lo, Cầu Treo, Nậm Cắm, Na Mèo

B. Na Mèo, Cầu Treo, A Đớt, Lao Bảo, Cha Lo, Nậm Cắm

C. Nậm Cắm, A Đớt, Lao Bảo, Cha Lo, Cầu Treo, Na Mèo

D. Na Mèo, Nậm Cắm, Cầu Treo, Cha Lo, Lao Bảo, A Đớt

14. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết trong các trung tâm công nghiệp sau đây, trung tâm công nghiệp nào không nằm ở vùng Bắc Trung Bộ?

A. Huế

B. Thanh Hóa

C. Vinh

D. Nam Định

15. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, theo hướng từ Nam ra Bắc ơ vùng Bắc Trung Bộ ta lần lượt gặp các trung tâm công nghiệp là

A. Huế, Vinh, Thanh Hóa, Bỉm Sơn

B. Thanh Hóa, Bỉm Sơn, Huế, Vinh

C. Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Vinh, Huế

D. Vinh, Huế, Thanh Hóa, Bỉm Sơn

Đáp án

1D

2D

3C

4A

5C

6A

7B

8D

9D

10D

11B

12A

13D

14B

15B