7 cách đuổi muỗi, kiến, gián cực kỳ hiệu quả

223

Chỉ với những nguyên liệu sẵn có trong nhà, bạn có thể tạo ra những cách đuổi muỗi, kiến gián rất hiệu quả. Cùng làm thôi nào!

7 cách đuổi muỗi, kiến, gián cực kỳ hiệu quả

1. Đuổi muỗi

2. Đuổi kiến:


3. Đuổi gián:

(Sưu tầm)