Chỉ với những nguyên liệu sẵn có trong nhà, bạn có thể tạo ra những cách đuổi muỗi, kiến gián rất hiệu quả. Cùng làm thôi nào!

7 cách đuổi muỗi, kiến, gián cực kỳ hiệu quả

1. Đuổi muỗi

2. Đuổi kiến:


3. Đuổi gián:

(Sưu tầm)