Bạn có biết 1 Ounce bằng bao nhiêu Gram hay chỉ (vàng)

7536

Năm 1958, Hoa Kỳ và các quốc gia của Khối Thịnh vượng chung Anh đã đồng ý định nghĩa pound avoirdupois quốc tế bằng chính xác 0,45359237 kilôgam và có 16 ounce. Kết quả là, kể từ năm 1958, một ounce avoirdupois quốc tế (viết tắt là: oz) bằng chính xác 28,349523125 gam theo định nghĩa.

Trong khi đó, theo hệ đo lường cổ tại Anh, một pound bằng 12 ounce, ngày nay gọi là Ounce troy (viết tắt là: ozt) tương đương với 480 grain hay là 31,1034768 gam hay là 1,09714 ounce avoirdupois.

Ngày nay, ounce troy chỉ được dùng trong đo lường khối lượng của các kim loại quý như vàng, bạch kim hay bạc. còn được gọi là lượng tây, khác với lượng ta (lạng) hay lượng (kim hoàn).

1ounce bằng bao nhiêu gram(gam)?

1 ounce = 28.3495 grams

1 ounce bang bao nhieu gram

1ounce bằng bao nhiêu chỉ?

Mỗi lượng là 37,5g

Mỗi chỉ là 3,75g

1 ounce = 7,56 chỉ

Đơn vị thường dùng để quy đổi vàng của nước ta là Troy ounce

1troy ounce = 31,103g

Vậy 1troy ounce = 8,294 chỉ