[Hướng dẫn nhập cư Hoa Kỳ] Các bộ và Cơ quan của chính quyền Liên Bang Hoa Kỳ

440

“Trong suốt chiều dài lịch sử, Hoa Kỳ đã đón tiếp rất nhiều người nhập cư đến từ khắp nơi trên thế giới. Nước Mỹ đánh giá cao những đóng góp của người nhập cư, những người tiếp tục làm giàu cho đất nước và bảo tồn di sản cho mảnh đất của tự do và đầy cơ hội này. Là một thường trú nhân ở Hoa Kỳ, quý vị đã quyết định xem đất nước này là quê hương của mình. Trong khi làm việc để đạt được những mục tiêu của mình, quý vị cũng nên dành chút thời gian để tìm hiểu về đất nước này cũng như lịch sử và con người nơi đây. Từ bây giờ trở đi, quý vị có quyền cũng như có trách nhiệm góp phần vào việc xây dựng tương lai của Hoa Kỳ và đảm bảo Hoa Kỳ tiếp tục
thành công.”

Hoa Kỳ ngày nay

Bản đồ các bang Hoa Kỳ

Hoa Kỳ cũng bao gồm cả các vùng lãnh thổ Guam, American Samoa, quần đảo Virgin Islands của Hoa Kỳ, và khối thịnh vượng chung Northern Mariana Islands và Puerto Rico, là những nơi không có trên bản đồ này.

Các bộ và Cơ quan của chính quyền Liên Bang

Nếu bạn có thắc mắc và không biết cơ quan nào có thể trả lời,
hãy gọi 1-800-FED-INFO (hoặc 1-800-333-4636).

Nếu bạn là người khiếm
thính, hãy gọi 1-800-326-2996.

Bạn cũng có thể truy cập vào trang web www.usa.gov để biết thông tin chung
về các bộ và cơ quan của chính quyền liên bang.

U.S Department of Education (ED) (Bộ Giáo Dục
Hoa Kỳ)

Điện thoại: 1-800-USA-LEARN

Điện thoại: 1-800-872-5327

Dành cho người khiếm thính: 1-800-437-0833

www.ed.gov

U.S Equal Employment Opportunity Commission
(EEOC) (Ủy Ban Cơ Hội Việc Làm Bình Đẳng)

Điện thoại: 1-800-669-4000

Dành cho người khiếm thính: 1-800-669-6820

www.eeoc.gov

U.S Department of Health and Human Services
(HHS) (Bộ Y Tế Và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ)

Điện thoại: 1-877-696-6775

www.hhs.gov

U.S Department of Homeland Security (DHS) (Bộ
An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ)

Điện thoại: 202-282-8000

www.dhs.gov

U.S Citizenship and Immigration Services (USCIS)
(Cơ Quan Nhập Tịch Và Di Trú Hoa Kỳ)

Điện thoại: 1-800-375-5283

Dành cho người khiếm thính: 1-800-767-1833

www.uscis.gov

U.S Customs and Border Protection (CBP)
(Cục Hải Quan Và Biên Phòng Hoa Kỳ)

Điện thoại: 202-354-1000

www.cbp.gov

U.S Immigration and Customs Enforcement (ICE)
(Cục Kiểm Soát Di Trú Và Hải Quan Hoa Kỳ)

www.ice.gov

U.S Department of Housing and Urban
Development (HUD) (Bộ Gia Cư Và Phát Triển Đô
Thị Hoa Kỳ)

Điện thoại: 202-708-1112

Dành cho người khiếm thính: 202-708-1455

www.hud.gov

U.S Department of Justice (DOJ) (Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ)

Điện thoại: 202-514-2000

www.justice.gov

U.S Department of the Treasury (Bộ Tài Chính Hoa Kỳ)
Internal Revenue Service (IRS) (Sở Thuế Vụ)

Điện thoại: 1-800-829-1040

Dành cho người khiếm thính: 1-800-829-4059

www.irs.gov

Selective Service System (SSS) (Đăng Ký Với Sở
Quân Vụ)

Điện thoại: 1-888-655-1825

Điện thoại: 847-688-6888

Dành cho người khiếm thính: 847-688-2567

www.sss.gov

Social Security Administration (SSA) (Sở An Sinh
Xã Hội)

Điện thoại: 1-800-772-1213

Dành cho người khiếm thính: 1-800-325-0778

www.socialsecurity.gov hoặc www.segurosocial.gov/espanol

U.S Department of State (DOS) (Bộ Ngoại Giao
Hoa Kỳ)

Điện thoại: 202-647-4000

Dành cho người khiếm thính: 1-800-877-8339

www.state.gov

(Trích từ sách Hướng dẫn dành cho người mới nhập cư của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ)