Các bước để vận hành Hệ thống VNACCS/VCIS

346

Các bước để vận hành Hệ thống VNACCS/VCIS

Bước 1: Đăng ký sử dụng chữ ký số

Bước 2: Đăng ký Người sử dụng Hệ thống VNACCS/VCIS

Bước 3: Tải và cài đặt phần mềm đầu cuối cho doanh nghiệp

1. Sử dụng Phần mềm đầu cuối do Tổng cục Hải quan cung cấp miễn phí:

– Doanh nghiệp tải bộ cài đặt phần mềm đầu cuối cùng hướng dẫn cài đặt tại đây.

– Thực hiện cài đặt theo hướng dẫn sử dụng.

* Lưu ý: trong quá trình cài đặt, chương trình sẽ yêu cầu nhập các thông số “Mã số máy trạm” và “Khóa truy cập”, đây là các thông số doanh nghiệp được cung cấp khi tiến hành đăng ký người sử dụng hệ thống (bước 2).

2. Phần mềm của các công ty cung cấp phần mềm đầu cuối khai báo hải quan:

Các phần mềm khai hải quan điện tử đã đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật kết nối với Hệ thống VNACCS/VCIS gồm:

– FPT.VNACCS 278 của Cty TNHH Hệ thống thông tin FPS FPT

– ECUS5-VNACCS của Cty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn

– CDS live 4.5.0.8 của Cty TNHH TMDV CNTT G.O.L

– ECS 5.0 của Cty Cổ phần Softech

– iHaiQuan 2.0 của Cty Cổ phần TS24

Bước 4: Sử dụng phần mềm đầu cuối để thực hiện khai hải quan

Phần mềm đầu cuối cho doanh nghiệp được Tổng cục Hải quan cung cấp miễn phí.

1. Cài đặt phần mềm đầu cuối:

– Tải bộ cài đặt phần mềm đầu cuối cùng hướng dẫn cài đặt tại đây.

– Thực hiện cài đặt theo hướng dẫn sử dụng.

* Lưu ý: trong quá trình cài đặt, chương trình sẽ yêu cầu nhập các thông số “Mã số máy trạm” và “Khóa truy cập”, đây là các thông số doanh nghiệp được cung cấp khi tiến hành đăng ký người sử dụng hệ thống (bước 2).

2. Sử dụng phần mềm đầu cuối để thực hiện khai hải quan:

– Tham khảo hướng dẫn sử dụng phần mềm tại đây.

– Xem video hướng dẫn doanh nghiệp khai hải quan trên hệ thống VNACCS tại đây.

Phản ánh các vướng mắc trong quá trình vận hành (nếu có)

Doanh nghiệp có thể phản ánh vướng mắc tới cơ quan hải quan bằng 2 cách sau:

1. Phản ánh qua Cổng TTĐT Hải quan:

Doanh nghiệp phản ánh vướng mắc bằng dịch vụ “Hỗ trợ vướng mắc vận hành Hệ thống VNACCS/VCIS”.

Đề nghị doanh nghiệp tích cực phản ánh vướng mắc bằng phương pháp này, gửi kèm ảnh chụp màn hình khi phát sinh lỗi để tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan hải quan xử lý vướng mắc.

2. Phản ánh qua điện thoại:

Doanh nghiệp gọi điện đến Bộ phận hỗ trợ của cơ quan hải quan nơi phát sinh vướng mắc.

– Số điện thoại của Bộ phận hỗ trợ – Tổng cục Hải quan: 19009299 bấm phím 2

– Số điện thoại Bộ phận hỗ trợ của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố được đăng tải tại đây.

(Nguồn Hải quan Hải Phòng)