Tháng sáu là tháng thứ sáu theo lịch Gregorius, có 30 ngày. Bạn đã biết hết các ngày lễ, sự kiện trong tháng 6 chưa?

Những sự kiện trong tháng 6

– 1 tháng 6 – Ngày Quốc tế thiếu nhi

– 5 tháng 6 – Ngày Môi trường Thế giới (World Environment Day)

– 21 tháng 6 – Ngày Hạ chí; Ngày hội Âm nhạc Quốc gia Pháp; Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam: – Ngày hội trượt ván Thế giới (World Skateboarding Day)

– 23 tháng 6 – Ngày Dịch vụ Công cộng Liên Hiệp Quốc (United Nations Public Service Day)

– 28 tháng 6 – Ngày Gia đình Việt Nam.

<

0 0 vote
Article Rating