Cách add code Google Tag Manager vào Blogspot

1103

Đây là 1 tip rất đơn giản, giúp bạn gắn thẻ Google Tag Manager vào blogger mà không bị báo lỗi. Sau đây là cách làm.

Google Tag Manager là gì

Google tag manager là ứng dụng web được google phát triển để quản lí các “tag” được tạo ra cho website. Bạn có thể sử dụng gmail để đăng nhập và bắt đầu sử dụng Google Tag Manager tại: http://www.google.com/tagmanager. Đây là một ứng dụng miễn phí từ Google.

Rất nhiều bạn sử dụng blogspot làm website, khi triển khai gắn thẻ code của GTM thì bị dính lỗi không thể thêm vào được (Như hình bên dưới)Tag manager blogspot lỗi

Cách giải quyết lỗi và gắn thẻ Google Tag Manager vào HTML Blogspot

Đầu tiên bạn hãy vào Blogger.com, tìm đến blog cần gắn thẻ.

Tiếp tục vào Template > Edit HTML:

Tiếp theo, gắn code của GTM đã được cho từ trước vào sau thẻ <body>

Tại đây có 1 lỗi ở dòng: dl=l!=’dataLayer’?’&l=’+l:”; không tương thích với HTML

—> do đó hãy đổi lại thành: dl=l!=’dataLayer’?’&amp;l=’+l:”

Sau đó lưu lại thành công và xem kết quả nhé.

(Sưu tầm)