Cách cập nhật mã số định danh cá nhân cho người lao động và người phụ thuộc

667

KIỂM TRA VÀ CẬP NHẬT MÃ SỐ ĐỊNH DANH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Bước 1: Tổng hợp lại Danh sách Lao động của đơn vị và Kiểm tra thông tin theo các chỉ tiêu sau và tiến hành Phân loại

  1. Tổng hợp: Họ Tên, Ngày tháng năm sinh, Số CMND cũ, MST Cũ (nếu có), Ngày cấp MST; Số CCCD Chíp, Ngày cấp CCCD chíp, Nơi cấp CCCD, MST theo Số CCCD , Ngày cấp MST mới; Địa chỉ thường trú;  chỗ ở hiện tại; Số điện thoại

(Nên photo lại CCCD từng người và đối chiếu thông tin cho thật chính xác. Mình sẽ dùng bảng này copy/ Paste trong lúc cập nhật thông tin trên app)

  1. Phân loại: Từ danh sách trên ta sẽ phân ra các Trường hợp sau:

–  2.1  TH Người Lao động chỉ có 1 MST được mở theo số CMND cũ -> Tiến Hành Cập Nhật được luôn theo thông tin CCCD gắn chíp

–  2.2 TH Người lao động chỉ có 1 MST mở theo số CCCD

+ 2.2a: MST có ngày cấp trước ngày cấp của CCCD gắn chíp -> tức là MST đã đc mở theo thông tin CCCD chưa gắn chíp -> Phải Làm Cập nhật Thông tin thay đổi (Làm được luôn)

+ 2.2b: MST có ngày cấp sau ngày cấp của CCCD gắn chíp (Đã được rồi không phải làm gì nữa cả)

  • 3 TH Người lao động CÓ 2 MST (trở lên) -> Phải Đóng các MST sau _>> MÌNH sẽ chỉ GIỮ Lại duy Nhất 1 MST mở lần đầu thôi nhé -> Sau khi có kết quả đóng MST sau Mới Tiến Hành Cập Nhật

(Cách đóng MST Thứ 2 thì các bạn làm theo Mẫu số: 24/ĐK-TCT – Đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế. (mẫu mình gửi phía dưới – Người Lao Động ký + bản photo CCCD mới gửi tới bộ phận 1 cửa của Chi cục thuế nơi cấp – Có thể Gửi CPN)- Hà Nội trong vòng 1 tuần là sẽ có kết quả, 1 số địa phương chỉ 1 ngày sau khi họ nhận hồ sơ đã có kết quả luôn)

Bước 2: Tiến hành cập nhật thông tin CCCD Cho người Lao Động

  • Khi Người LĐ Chỉ còn 1 MST ban đầu (duy nhất/ Chuẩn) chúng ta tiến hành cập nhật thông tin CCCD Chíp chọ họ như sau:

Vào trang https://thuedientu.gdt.gov.vn/  đăng nhập TK công ty bạn/ Đăng ký thuế/ Đăng ký mới+ thay đổi thông tin của cá nhân CQCT/ Hồ sơ đăng ký thuế/ Chọn hồ sơ: 05-ĐK-TH-TCT-TT105 Tờ khai đk thuế tổng hợp cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công…./ Chọn tiếp tục

(Cái này cập nhật trên ứng dụng HTKK cũng tương tự nhé)

Trong mẫu biểu hiện ra:  Tích chọn thay đổi thông tin đăng ký thuế / Rồi nhập các thông tin của Người lao động theo các trường dữ liệu của bảng biểu yêu cầu, sẽ không điền được tên, mà mình chỉ điền từ cột MST trở đi. Các thông tin này mình đã tổng hợp đầu đủ từ bước 1, nên chỉ việc Copy + Paste lại rất nhanh và không sợ sai.

Sau khi nhập xong, các bạn nhớ kiểm tra cẩn thận lại thông tin 1 lần nữa (Tên, MST, Ngày sinh, Số CCCD– đây là các thông tin quan trọng Cán bộ thuế nhắc mình phải chính xác)

  • Thường Kết quả sẽ trả sau khoảng 1 tiếng  (trên trang Thuế điện tử:

Tra cứu hồ sơ như sau Vào trang thuedientu.gdt.gov.vn / đăng nhập TK công ty bạn/ Đăng ký thuế/tra cứu hồ sơ/ chọn hồ sơ đăng ký thuế là 05-ĐK-TH-TCT-TT105…/ Chọn cột Thông báo kích vào hình tờ giấy, sẽ hiện ra kêt quả để các bạn tải về/

  • Khoảng ngày hôm sau trên tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt đã tra cứu được thông tin MST đã đc cập nhật theo số CCCD mới rồi nhé

KIỂM TRA VÀ CẬP NHẬT MÃ SỐ ĐỊNH DANH CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC

Bước 1: Các bạn cũng phải lập danh sách người phụ thuộc theo các chỉ tiêu cơ bản:

  • TH1: Người Lao động đã có CCCD (từ đủ 14 tuổi trở lên)

+ Phải lấy được bản photo CCCD

+ Họ tên NLĐ+  MST NLĐ + Họ tên NPT + Ngày sinh NPT, Số CCCD NPT, ngày cấp, Nơi cấp, Địa chỉ Thường trú và chỗ ở hiện tại, Quan hệ với NLĐ

  • TH2: Người Lao động Chưa có CCCD (dưới 14 tuổi/)

+ Phải lấy được mã số ĐỊNH DANH CÁ NHÂN – Cái này nhiều bé đã đc in trên Giấy khai sinh. TH không có yêu cầu bố mẹ cung cấp (xin thông tin ở Công an Xã/ phường in ra)

+ Họ tên NLĐ+  MST NLĐ + Họ tên NPT + Ngày sinh NPT, Ngày cấp Giấy Khai Sinh, , Thông tin địa chỉ nơi đăng ký Khai sinh, Quan hệ với NLĐ

Bước 2: CẬP NHẬT

  • Vào trang https://thuedientu.gdt.gov.vn/ đăng nhập TK công ty bạn/ Đăng ký thuế/ Đăng ký mới+ thay đổi thông tin của cá nhân CQCT/ Hồ sơ đăng ký thuế/ Chọn hồ sơ: 20-ĐK-TH-TCT-TT105 Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương…

  • Trong mẫu biểu hiện ra: Tích chọn thay đổi thông tin đăng ký thuế

+ TH người phụ thuộc có CCCD thì mình nhập ở Mục I

+ TH người Phụ thuộc Không có CCCD thì mình nhập ở Mục 2.

Lưu ý : ở chỉ tiêu “Thông tin trên giấy khai sinh” có cột chỉ tiêu (26): “Số” thì mình sẽ điền Mã số định danh của người phụ thuộc vào đó nhé, Các chỉ tiêu khác nhập như thông tin GKS bình thường. QUAN TRỌNG nhất là : Họ tên, Mã số thuế, Ngày sinh và Mã số định danh của người phụ thuộc phải đúng và đúng với  MST của Người LĐ

SAU KHI nhập xong, các bạn Nhớ KIỂM TRA lại 1 lần nữa thông tin rồi gửi đi và chờ kết quả

Kết Quả sẽ có rất nhanh và cũng tra cứu tương tự như TH cập nhật cho người Lao Động

(Nguồn Ngan Pham – group Gia đình kế toán)