Cách cày kiếm vàng khóa hiệu quả trong Tuyết Ưng VNG

398

CÀY VÀNG KHÓA Ở ĐÂU?

Vàng khóa Tuyết Ưng VNG

Cần cù bù.. tiền nạp! Tuyết Ưng VNG có rất nhiều nguồn cày Vàng khóa thú vị! Cùng khám phá nhé:

1. PK ĐÃ TAY – NHẬN VÀNG ĐẦY TÚI

– Thưởng Đoạt Cờ Nghênh Phong (lv.40)

– Thưởng Chính Tà Phân Tranh (lv.40)

– Trận thắng đầu ngày của Đấu Hạng 3v3 (lv.43)

– Thưởng Long Sơn Luận Kiếm (lv.70)

– BOSS Thế Giới (lv.40)

– Đào Bảo Địa Cung (lv.40)

– BOSS Đầu Mục (lv.40)

– BOSS Thủ Lĩnh (lv.69)

2. VÀO PHÓ BẢN – NHẶT NGÀN VÀNG

– Khiêu chiến Hỗn Nguyên Đồ Lục –Tinh (lv.50)

– Khiêu chiến Hắc Phong Uyên, nhận đến 1000 Vàng khóa (lv.60)

– Khiêu chiến Sơn Mạch Hủy Diệt, nhận đến 1000 Vàng khóa (lv.80)

– Khiêu chiến Lư Gia Địa Cung, nhận đến 1000 Vàng khóa (lv.90)

– Khiêu chiến Hỗn Nguyên Đồ Lục – Siêu (lv.92)

– Khiêu chiến Hải Uyên Giới, nhận đến 1000 Vàng khóa (lv.100)

– Khiêu chiến Phong Thần Nhãn, nhận đến 1000 Vàng khóa (lv.110)

3. TRANH ĐUA THƯỞNG VÀNG KHÓA

– Sự kiện Thập Đại Gia Tộc

4. CHƠI VUI VẺ – CŨNG CÓ VÀNG KHÓA

– Dự đoán Tỉ Võ Chiêu Thân

– Chia sẻ game mỗi ngày

– Thiên vận ban phúc tặng Vàng 18h mỗi ngày

– Mục Tiêu 7 ngày server mới

– Quà đăng nhập server mới

– Rương năng động ngày

– Rương năng động tuần

– Quà giftcode (có thể dẫn mã code DKS 888vk)

5. ƯU ĐÃI PHÚC LỢI

– Quà Ngày

– Quỹ Thức Tỉnh

– Quỹ Trưởng Thành

– Thẻ Tháng Hắc Thiết Lệnh

– Thẻ Tháng Giới Tâm Lệnh

(Tổng hợp)