Cách cường hóa trang bị Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile

460

Phiêu bạt trên giang hồ rộng lớn, việc tìm các loại binh khí có thuộc tính tốt, phù hợp với bản thân vẫn là chưa đủ, mỗi đại hiệp còn phải cường hóa, tôi rèn để binh khí và trang bị càng thêm sắc bén, đủ sức đương đầu trước những thử thách phía trước.

Cường hóa trang bị VLTK 1 mobile

Đại hiệp chọn trang bị mong muốn và ấn nút Cường hóa trong giao diện.

Có thể chọn cường hóa tự động hoặc thủ công.

Khi cường hóa sẽ tiêu hao Bạc và Huyền Tinh trong hành trang.

Khi cường hóa sẽ có tỷ lệ thành công nhất định.

Bạc có thể tìm được thông qua tính năng Rung Cây Tiền và các hoạt động khác.

Huyền Tinh có thể mua ở Cửa Hành Kỳ Trân Các, Chợ Bang Hội… và những hoạt động ngày.

Khi cường hóa trang bị, đại hiệp lưu ý nên cường hóa đều cho nhiều loại trang bị khác nhau để có thể kích hoạt được các dòng thuộc tính hỗ trợ tốt hơn.

Cấp cường hóa của các trang bị càng đều và càng cao, hiệu quả hỗ trợ càng tốt.

Có thể xem chi tiết thuộc tính hỗ trợ hiện tại và kế tiếp thông qua giao diện Túi (hành trang).

(Tổng hợp)