Cách nâng cấp lên Windows 10 từ HĐH Windows 7, 8.1 trên máy tính

258

Windows 10 cuối cùng đã được phát hành chính thức và nếu như bạn vẫn chưa nhận được thông báo cập nhật dù đã kiểm trang trong Windows Update thì dưới đây là hướng dẫn.

Hướng dẫn này không yêu cầu bạn phải “GET WINDOWS 10”, đồng thời người dùng Windows Insider không cần thực hiện theo cách này vì bạn đã lên Windows 10 RTM từ build 10240. Đầu tiên để việc cập nhật thành công bạn phải bảo đảm máy tính chạy.

Cách nâng cấp lên Windows 10 từ HĐH Window 7, 8.1 trên máy tính

DOWNLOAD UPGRADE WINDOWS10 SỚM TRÊN WINDOWS 7 VÀ 8.1

Yêu cầu:

– Windows 7 SP1 hoặc Windows 8.1

– Đã cài đặt toàn bộ cập nhật (khoảng 200 cập nhật trên Windows 7 và 100 đối với Windows 8.1).

Tiếp theo bạn làm:

– Vào C:WindowsSoftwareDistributionDownload và xóa hết nội dung

– Mở command prompt (Start > Run > cmd) nhập vào: wuauclt.exe /updatenow

DOWNLOAD UPGRADE #WINDOWS10 SỚM TRÊN WINDOWS 7 VÀ 8.1
Update lên Windows 10

Chúc các bạn update lên windows 10 thành công!

(Sưu tầm)