Cách nạp game Ma Kiếm Vô Song qua ATM / Ngân hàng điện tử (ibanking)

261

Các Ảnh Sĩ thân mến!

BQT Ma Kiếm Vô Song xin hướng dẫn huynh tỷ nạp Vxu bằng hình thức ATM/Ngân hàng điện tử (iBanking)

Bước 1: Truy cập trang web https://nap.vgplay.vn/ và chọn game Ma Kiếm Vô Song

Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản VGP hoặc facebook

Bước 3: Chọn phương thức thanh toán là ” ATM/Ngân hàng điện tử (iBanking)”

Bước 4: Chọn gói nạp và bấm “Xác nhận”

Bước 5: Lựa chọn hình thức thanh toán, nhập thông tin tương ứng và hoàn tất đơn hàng

Bước 6: Sau khi nạp Vxu thành công, huynh tỷ vui lòng vào game, click vào icon “Nạp”

Bước 7: Huynh tỷ chọn gói Vxu mong muốn rồi mua là sẽ nhận được KNB tương ứng

(Tổng hợp)