Cách tạo một PIVOT TABLE trong Excel

389

Chúng ta cần chèn pivot table vào một sheet khác từ dữ liệu có sẵn.

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Bạn nhấn vào biểu tượng Pivot tablemenu Insert

Bước 2: Một cửa sổ mới hiện lên. Excel sẽ tự động chọn dữ liệu cho bạn. Vị trí mặc định cho một Pivot table là một worksheet mới. nhấn OK.

Bước 3: Một trường PivotTable hiện ra. Để tính tổng số tiền các sản phẩm đã bán, bạn làm như sau:

– Kéo cột Product vào vùng Row Labels

– Kéo cột Amount vào vùng Values area

– Kéo cột Country vào cùng Report

Vậy là chỉ với 3 bước đơn giản và cực kỳ nhanh chóng là chúng ta đã có thể tự tay tạo một Pivot table