Cách tính thuế cho xe ô tô đang sử dụng của Việt Kiều hồi hương

374
Câu hỏi: Điều 6 thông tư Số: 118/2009/TT-BTC về việc tính thuế cho xe ô tô đang sử dụng của người Việt Nam được phép hồi hương Điều 6.
Chính sách thuế Xe ôtô đang sử dụng nhập khẩu theo chế độ tài sản di chuyển của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép hồi hương thực hiện theo chính sách thuế hiện hành quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Thuế giá trị gia tăng.
So với chính sách thuế áp dụng với các doanh nghiệp nhập khẩu xe cũ về bán có ưu đãi gì không, nếu có ưu đãi ở điểm nào?
Ban tư vấn có thể cho 1 ví dụ cụ thể của 2 cách tính thuế. Áp dụng cho doanh nghiệp và áp dụng cho người hồi hương mang theo xe cũ của mình về. Xin cám ơn.
(Đức Tuy)

<

Trả lời:
Căn cứ quy định tại Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005; Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 đối với trường hợp thuộc đối tượng miễn thuế theo khoản 2 Điều 12 Nghị định 87 thì hàng hóa là tài sản di chuyển của gia đình, cá nhân người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài được phép về Việt Nam định cư được miễn thuế nhập khẩu; Thông tư số 118/2009/TT-BTC ngày 09/06/2009 hướng dẫn việc nhập khẩu xe ô tô đang sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển của người Việt Nam định cư ở nước ngoài (gọi tắt là xe ô tô đang sử dụng) đã hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam; Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 101 Thông tư số 194/2010 riêng xe ô tô đang sử dụng của gia đình, cá nhân mang vào Việt Nam khi được phép định cư tại Việt Nam chỉ được miễn thuế 01 chiếc cho mỗi hộ gia đình.
Theo đó nhập khẩu ô tô đang sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển áp dụng cho đối tượng là Việt kiều hồi hương đã hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam theo quy định thì được miễn thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt thực hiện theo các quy định hiện hành. Trường hợp chưa rõ thì liên hệ với Cục Hải quan địa phương nơi Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa để được hướng dẫn và xử lý cụ thể.
Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết.
Trân trọng!
(Tổng hợp – nguồn Hải quan Việt Nam)