Cách xin thêm Giấy báo tử Lãnh sự ngoài nước ở Đại sứ quán Hoa Kỳ

346

Viên chức Lãnh sự sẽ cấp cho gia đình tối đa 20 bản chính hay bản có xác thực miễn phí vào thời điểm công dân tử vong.

Quý vị có thể xin thêm giấy này về sau bằng cách liên hệ Bộ phận Hộ tịch thuộc Bộ Ngoại giao theo địa chỉ:

Department of State
Passport Vital Records Section
CA/PPT/S/TO/RS
44132 Mercure Circle
P.O. Box 1213
Sterling, VA 20166-1213

Xin lưu ý quý vị phải nộp Giấy yêu cầu có công chứng đến địa chỉ bên trên, kèm theo những thông tin bên dưới. Mỗi bản sao xác thực của Giấy báo tử có phí là $50.

  • Họ và tên người mất;
  • Ngày mất và nơi mất;
  • Bản sao giấy tờ tùy thân hợp lệ của người yêu cầu;
  • Địa chỉ nhận thư và số điện thoại của quý vị;
  • Chữ ký của người yêu cầu; và
  • Các khoản phí tương ứng, trả cho “Bộ Ngoại giao” bằng séc hoặc lệnh chuyển tiền.

(Nguồn Đại sứ quán Hoa Kỳ)