Cách xoá ảnh và video đã sao lưu khỏi Google Photos nhưng không xoá khỏi điện thoại

5906

Hướng dẫn cách chỉ xóa ảnh & video trên GG Photo mà không mất trên điện thoại

Bước 1: Trên thiết bị di động, hãy tắt tính năng sao lưu và đồng bộ hoá trong ứng dụng Google Photos.

Bước 2: Trên máy tính hoặc trong trình duyệt Chrome trên thiết bị di động, hãy truy cập vào photos.google.com rồi chọn những ảnh và video đã sao lưu mà bạn muốn xoá khỏi Google Photos.

Lưu ý: Nếu bạn bật lại tính năng sao lưu và đồng bộ hoá, thì tất cả ảnh và video trên thiết bị của bạn sẽ được sao lưu và đồng bộ hoá lại trên Google Photos.

Khôi phục ảnh và video

Nếu bạn đã xóa một mục và muốn khôi phục, hãy kiểm tra xem mục đó có trong thùng rác hay không.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Photos Ảnh.
 2. Ở dưới cùng, nhấn vào Thư viện sau đó biểu tượng Thùng rác Xóa.
 3. Chạm và giữ ảnh hoặc video bạn muốn khôi phục.
 4. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào Khôi phục. Ảnh hoặc video đó sẽ được khôi phục:
 • Trong ứng dụng thư viện trên điện thoại của bạn
 • Trong thư viện Google Photos
 • Trong bất kỳ album nào có ảnh hoặc video đó

Nếu không có trong thùng rác thì có thể ảnh hoặc video đó đã bị xoá vĩnh viễn.

Bạn không thấy ảnh hoặc video?

Nếu một ảnh hoặc video đã xóa không có trong thùng rác, thì bạn sẽ không thể khôi phục ảnh hoặc video đó. Bạn sẽ không thể khôi phục ảnh nếu:

 • Bạn đã chuyển ảnh đó vào thùng rác hơn 60 ngày trước.
 • Bạn đã chuyển ảnh đó vào thùng rác, sau đó dọn sạch thùng rác.
 • Bạn đã chuyển ảnh đó vào thùng rác hơn 30 ngày trước trên thiết bị chạy Android 11 trở lên và ảnh chưa được sao lưu.
 • Bạn đã xóa vĩnh viễn ảnh đó khỏi thùng rác.
 • Bạn đã xoá vĩnh viễn ảnh đó khỏi ứng dụng thư viện trên thiết bị của mình mà không sao lưu trước.

Để dễ dàng tìm và khôi phục ảnh, hãy bật tính năng sao lưu và đồng bộ hóa.