Cài đặt TrollStore cập nhật hỗ trợ toàn bộ thiết bị chạy iOS 14.0-15.5b4

2883

*TrollStore: cài đặt App bên thứ 3 cho iOS vĩnh viễn.
Hướng dẫn của tác giả: TrollInstaller2 Reddit

Có nhiều phương pháp cài đặt TrollStore.

Dưới đây là 2 phương pháp dễ nhất không cần PC.

(Xem ảnh đính kèm, chọn đúng phương pháp phù hợp)

I. Cài đặt TrollStore bằng TrollInstaller2 (ko cần Jailbreak):

Chọn 1 trong 2 link bên dưới đúng với iOS và Chip:

TrollInstall2 for iOS 14.0-14.8.1 | A12-A15

TrollInstall2 for iOS 15.0-15.5b4 | A8 -A15

 1. Một cảnh báo sẽ xuất hiện, nhấp “Cài đặt”.

 2. Quá trình cài đặt hoàn tất, sẽ có App “GTA Car Tracker” ở màn hình chính.

 3. Nếu App “GTA Car Tracker” chưa xuất hiện, hãy khởi động lại và nó sẽ xuất hiện.

 4. Mở App “GTA Car Tracker”, nhấp vào “Install TrollStore”.

 5. Chờ một vài giây, máy bạn sẽ Respring và TrollStore sẽ được cài đặt.

 6. Bây giờ bạn có thể xóa App “GTA Car Tracker”, App này không còn cần thiết nữa.

 7. Mở TrollStore-> Tab Settings-> “Install ldid”
  (Cần kết nối mạng)

 8. Cài TrollStore Helper: Vào Tab Tab Settings
  -> Install Persistence Helper-> Chọn 1 App (Ví dụ: “Tips”)

II. Cài đặt TrollStore bằng TrollHelper (cần Jailbreak):

 1. Cài tweak “TrollStore Helper”: TrollHelper – Havoc (hoặc tải file “TrollstoreHelper.deb“: TrollStore Github)

 2. Mở “TrollHelper” ở màn hình chính

 3. Nhấp vào “Install TrollStore”

 4. Chờ một vài giây, máy bạn sẽ Respring và TrollStore sẽ được cài đặt.

 5. Mở TrollStore-> Tab Settings-> “Install ldid”
  (Cần kết nối mạng)

Cài đặt App bên thứ 3 bằng file .IPA:

 1. Chọn 1 file .IPA từ trình quản lý file bất kỳ.

 2. Bấm Chia sẻ -> chọn “TrollStore”

 3. Đợi… (dung lượng càng cao thì càng chậm)

Chúc bạn thành công!

Nhiều người dùng Jailbreak chỉ đề cài App bên thứ 3 như Youtube++,… vĩnh viễn, TrollStore là giải pháp hoàn hảo!

#j2team_share

(Nguồn J2team)