Hãy cảnh giác với các thủ đoạn gian lận về thị thực có thể đang xảy ra ở Việt Nam

Các gian lận về thị thực

Đại sứ quán Úc vàTổng lãnh sự quán Úc tại Việt Nam đã được thông tin về một số các gian lận về thị thực Úc tại Việt Nam. Quý vị hãy cảnh giác với bất cứ đối tượng nào chào mời để giúp quý vị có được thị thực Úc một cách “chắc chắn”.
Các đối tượng gian lận này thường liên lạc với quý vị một cách hoàn toàn bất ngờ qua thư tín, thư điện tử, điện thoại hoặc gặp trực tiếp chào mời để giúp quý vị xin thị thực và đổi lại quý vị sẽ trả thù lao, cung cấp thông tin cá nhân hoặc các giấy tờ nhân thân cho họ. Họ có thể nói rằng họ quen biết ai đó đang làm việc cho Đại sứ quán hoặcTổng lãnh sự quán Úc tại Việt Nam, hoặc họ là “đại lý dịch vụ có đăng ký” hoặc “cơ quan dịch vụ về hồ sơ xin thị thực Úc”.
Các đối tượng gian lận cũng có thể lừa gạt làm quý vị tin rằng họ là người thật bằng cách tỏ ra là viên chức của một cơ quan chính phủ Úc, hoặc dùng các trang mạng giống như các trang mạng chính thức của chính phủ. Các đối tượng hoạt động bất hợp pháp này thường tư vấn không chính xác, chiếm đoạt tiền của quý vị, khuyến khích quý vị gian dối về hồ sơ và không cung cấp cho quý vị dịch vụ như họ đã hứa hẹn.

Các dấu hiệu cảnh báo

– Quý vị hoàn toàn bất ngờ nhận được chào mời về việc “chắc chắn” xin được thị thực thực Úc.
– Chào mời được gửi qua thư điện tử, thư tín, điện thoại, trang mạng hoặc thậm chí là gặp mặt trực tiếp.
– Các đối tượng gian lận hay nói với quý vị rằng “đây là cơ hội ngàn năm có một”, hoặc “cơ hội duy nhất” quý vị có thể đi thăm hoặc di cư sang Úc.
– Quý vị được yêu cầu trả tiền ngay để “đăng ký” xác nhận quý vị muốn xin thị thực. Các đối tượng này yêu cầu quý vi trả tiền trực tiếp cho họ thay vì trả thẳng cho Bộ Nhập cư và Bảo vệ Biên giới (DIBP) và nói rằng chỉ có họ mới có thể thanh toán lệ phí thị thực với Bộ.
– Các đối tượng này nói rằng họ có mối quan hệ đặc biệt với Bộ Nhập cư và Bảo vệ Biên giới (DIBP).
– Họ nói rằng họ cần giữ các giấy tờ gốc của quý vị.
Lưu ý
 
– Chỉ có duy nhất một cơ quan chính thức của chính phủ Úc được phép cấp thị thực Úc – đó là Bộ Nhập cư và Bảo vệ Biên giới Úc (DIBP). Tham khảo trang mạng chính thức của Bộ tại www.border.gov.au.
– Nếu quý vị nhận được thư điện tử từ Đại sứ quán hoặcTổng lãnh sự quán Úc tại Việt Nam, địa chỉ thư điện tử phải được kết thúc bằng “@dfat.gov.au”.
– Bộ Nhập cư và Bảo vệ Biên giới Úc (DIBP) thu lệ phí thị thực một lần tại thời điểm quý vị nộp hồ sơ xin thị thực. Quý vị có thể trả lệ phí thị thực trực tiếp cho Bộ hoặc qua Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin Thị thực Úc (AVAC) tại Việt Nam do VFS Toàn Cầu điều hành và không cần phải có đại lý thay mặt quý vị trả phí thị thực này.
– Không ai có thể gây ảnh hưởng đến kết quả hồ sơ xin thị thực hoặc quá trình xét duyệt thị thực. Chỉ các nhân viên có thẩm quyền của Bộ Nhập cư và Bảo vệ Biên giới Úc (DIBP) có thể cấp thị thực cho quý vị và chỉ khi quý vị đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu về thị thực.
– Bộ Nhập cư và Bảo vệ Biên giới Úc (DIBP) không có bất cứ quan hệ đặc biệt nào với các cơ quan ngoài Bộ và không dành ưu đãi cho bất kỳ cá nhân nào.

Cách thức tự phòng tránh

– Hãy nghi vấn khi quý vị được ai đó liên lạc qua điện thoại, thư tín, thư điện tử hoặc gặp trực tiếp về loại thị thực mà quý vị không nộp đơn xin. Hãy tránh xa người đó, ngừng cuộc nói chuyện điện thoại ngay lập tức hoặc không trả lời thư tín/thư điện tử đó! Chính phủ Úc không liên lạc với ai một cách bất ngờ để chào mời thị thực.
– Nếu quý vị muốn sử dụng Dịch vụ Di trú Úc, hãy kiểm tra xem Dịch vụ đó có được đăng ký trên trang mạng của Cơ quan Quản lý Đăng ký Dịch vụ Di trú Úc tại https://www.mara.gov.au/ hoặc nếu dịch vụ này hoạt động ngoài Úc quý vị hãy kiểm tra với các Cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh liên quan để chắc chắn đây là dịch vụ hoạt động hợp pháp.Quý vị tham khảo thêm thông tin về sử dụng Dịch vụ Di trú Úc tại www.border.gov.au/Trav/Visa/Usin/Using-a-migration-agent-in-Australia
– Không bao giờ giao hoặc gửi cho bất kỳ ai các giấy tờ nhân thân gốc của quý vị. Các cơ quan chính phủ có thể muốn quý vị trực tiếp xuất trình các giấy tờ gốc của mình hoặc yêu cầu quý vị nộp bản sao công chứng, nhưng không bao giờ yêu cầu giữ lại giấy tờ gốc của quý vị.
– Không bao giờ cung cấp các thông tin cá nhân, thông tin về thẻ tín dụng và tài khoản ngân hàng qua thư điện tử hoặc qua điện thoại – các đối tượng gian lận sẽ dùng các thông tin này để thực hiện các gian lận về nhân thân hoặc chiếm đoạt tiền của quý vị.
– Nếu quý vị cho rằng mình đã cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng cho các đối tượng gian lận, quý vị hãy thông báo ngay lập tức cho ngân hàng hoặc cơ quan quản lý tài chính của quý vị.
Báo cáo
Những ai có thông tin về các gian lận di trú hoặc các đối tượng hoạt động bất hợp pháp cần thông báo cho Bộ Nhập cư và Bảo vệ Biên giới Úc. Tham khảo thông tin tại www.border.gov.au/about/contact/report-suspicious-activities-behaviour
(Sưu tầm)