Cấu hình thiết bị yêu cầu khi trải nghiệm Kiếm Thế Origin

1120

Dưới đây là cấu hình tối thiểu yêu cầu các thiết bị khi muốn trải nghiệm mượt mà game Kiếm Thế Origin.

Thiết bị iOS:

  • Các dòng máy từ iPhone 6, iPad Mini 4, iPad Air trở lên
  • Sử dụng hệ điều hành iOS 9.0 trở lên
  • Bộ nhớ thiết bị còn trống 2.5Gb trở lên

Thiết bị Android:

  • Ram 2GB trở lên
  • Sử dụng hệ điều hành Android 5.0 trở lên
  • Bộ nhớ thiết bị còn trống 3.2GB