Chia sẻ chỗ train kinh nghiệm lên nhanh, exp hiệu quả cho dòng La Hán Tăng

48
Bài này muốn chia sẻ các địa điểm train hiệu quả giúp các vị bằng hữu theo dòng chiến Bạch Đạo mới sơ nhập giang hồ còn đang phân vân chọn lựa.

List chỗ train kinh nghiệm, exp hiệu quả cho dòng La Hán Tăng

* Từ cáp Vô Ngã đến Ngưng Thần thì ai cung phải luyện ở thôn.
* Lên Ngưng Thần các bạn nên đánh Bạch Ảnh tới Ngưng Thần 5, đánh Phi Tặc ở Trùng Thông Quan(Trịnh Châu) đánh tới Ngưng Thần 8.
* Ngưng Thần 9-12    : Đánh Hung Tặc ngay gân bãi đánh Phi Tặc.
* Ngoc Đổng Xuy 1-3: Đánh nhện ở gần Long Môn thạch Quật.
* Ngọc Đông Xuy 4-6: Đánh Cáo ngay gần Bắc Thái Lĩnh.
* Ngoc Đổng Xuy 6-9: Đánh Gấu Con Yếu Đuối, và Gấu Con Khỏe Mạnh ở ngay khúc đường cong Bắc Thái Lĩnh.
* Ngọc Đổng 10-1: Đánh Gấu ngay gần Nam Tử Vong Cốc Chi Mộ
* Chu Thiên 1-3: đánh Cự Linh Thú ở Long Môn Thạch Quật
* Chu Thiên 3-6 : Đánh Đại tiểu song đầu ngay cạnh Long môn Lộ
* Chu Thiên 7- 9: Đánh Huyêt Liêm Tăng trên đường phía cổng vào Tử Vong cốc
Lưu ý: giai đoạn này train bắt đầu vất vả, quái bu đông, di chuyển va xuất chiêu nhanh, các hạ nên train có PT trong giai đoạn này.
* Chu Thiên 10- 12: Đánh Túy Kiếm Khách va Hắc Thư Sinh tại đoạn đường cong đi vào Tử Vong Cốc
* Dương Quang 1-2: Lúc này các hạ chuyển qua map Tế Nam: Đánh Lôi Ảnh Tổ Trưởng, ngay cổng vào Tế Nam và Trịnh Châu
* Dương Quang 3-5: Đánh Huyết Xích Tổ Viên ở Nam Trấn Châu Hồ
* Dương Quang 5-9: Đánh Gấu Nâu Chân Nhỏ ở Cửu Khúc Bình
* Dưong Quang 9 -12: Đánh Gấu Nâu Chân To
Các bạn lưu ý không nên đánh Gấu Nâu, con này có crit, đánh rât hao máu.
* Ngũ Long 1-5: Đánh các nhà sư trên đuơng chạy từ Tế Nam sang HP
Giai đoan này rất vất vả, nên có PT đông và có buff, mấy thằng nhà sư bu rất đông.
* Ngũ Long 6-8: Đánh Thạch Bì Quỷ ở Chiêu Hồn Trại
* Ngũ Long 9: Cấp này các bạn có thể sang map mói là Nam Xương đựoc rồi, đánh Xích Lang ngay gần Chính Dương Thôn tới Ngũ Long 11.
* Ngũ Long 11-12: Đánh Huyết Xích Lang ngay cổng HP- Nam Xương.
* Nhật Nguyệt 1-4: Đánh Ẩn Hình Phi Dục Thú ngay gần thằng Võ Sĩ Hạng 3 (Nếu có lòng kiên nhẫn thì làm Q võ lâm tiểu sự của nó luôn)
* Nhật Nguyệt 5: Đánh Bác Đầu Thú ngay gần Bạch Lộ Tháp
* Nhật Nguyệt 7-11: Đánh Ma Khô lâu (thiên đoac, bách độc) ở Đạng Vương Bình
* Nhật Nguyệt 12 – Ngọc Nhị 3: Đánh Thấu Hung Hội Hùng Thú ở góc bản đò bên tay trái, gần Nhạc Thủ Bình.
* Ngọc Nhi 3-5: Đánh Phác Đầu Hổ ở Dã Thú Quan
* Ngọc Nhị 5-7: Đánh Long Trảo Phác Đầu Hổ ngay gần đó
Lưu ý không nên đánh Tu La Vương gần đó, con này có Crit
* Ngọc Nhị 8-11: Đánh Long Nha Huyết Xích Lang ở phía trong Bổn đường Dã Thú Minh
* Ngọc Nhị 12- Ngũ Khí 1: Đánh Gấu ngay gần đó
* Ngũ Khí 2-4: Đánh Cọp va Hộ Pháp Bạch Hổ ngay cửa vào Bổn đường Dã Thú Minh, cạnh bãi gấu cũng có 1 bãi Hộ Pháp Bạch Hổ
* Ngũ Khí 5 xin mời cac bạn sang Liêu Đông.
Chúc các vị bằng hữu train hiệu quả và nhanh up lv.
(Sưu tầm)