Chính sách miễn thuế đối với ôtô nhập về Việt Nam dưới dạng tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương

352

Hỏi: Kính Gửi: Tổng cục Hải quan Việt nam

Xin Quý cơ quan cho biết : Chính sách miễn thuế đối với ô tô nhập về Việt Nam dưới dạng tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương

Xin chân thành cám ơn

Trân trọng

Chính sách miễn thuế đối với ôtô nhập về Việt Nam dưới dạng tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương

Trả lời:

Nếu ô tô Ông (Bà) đề cập không vi phạm chính sách mặt hàng thì được nhập khẩu. Chiếc xe đó dưới 24 chỗ thì không được miễn thuế nhập khẩu.

Cụ thể:

1. Về chính sách mặt hàng ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu:

Thực hiện theo các quy định sau:

* Mục a khoản 1 Điều 9 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài: “Ô tô các loại đã qua sử dụng chỉ được nhập khẩu nếu bảo đảm điều kiện: loại đã qua sử dụng không quá 5 (năm) năm, tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu.”

* Điểm 4, 5 Điều 6 Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công thương Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài:

– Ô tô các loại đã qua sử dụng (bao gồm ô tô chở người, ô tô chở hàng hoá, ô tô vừa chở người vừa chở hàng, ô tô chuyên dùng) được nhập khẩu phải bảo đảm điều kiện sau: loại đã qua sử dụng không quá 5 (năm) năm, tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu. Các quy định khác có liên quan thực hiện theo hướng dẫn của các Bộ quản lý chuyên ngành.

Riêng nhập khẩu loại xe ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi thực hiện theo Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2006 của Liên Bộ Thương mại-Bộ Giao thông Vận tải-Bộ Tài chính-Bộ Công an về việc hướng dẫn nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng và Thông tư số 19/2009/TT-BCT ngày 07 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2006 của Liên Bộ Thương mại-Bộ Giao thông Vận tải-Bộ Tài chính-Bộ Công an.

Trong đó, tại Điểm 1 Phần I Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA nêu trên quy định:

“1. Ôtô đã qua sử dụng là ôtô đã được sử dụng, được đăng ký với thời gian tối thiểu là 6 tháng và đã chạy được một quãng đường tối thiểu là 10.000 km (mười nghìn) tính đến thời điểm ôtô về đến cảng Việt Nam.”

– Cấm tháo rời ô tô khi vận chuyển và khi nhập khẩu.

Miễn thuế với ô tô của Việt Kiều hồi hương

2/ Chính sách thuế:

– Tại Điều 7 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định:

“Điều 7. Miễn thuế đối với tài sản di chuyển

1. Tổ chức, cá nhân có tài sản di chuyển theo quy định tại khoản 20 Điều 4 Luật hải quan được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, bao gồm:

a) Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đến công tác, làm việc tại Việt Nam từ 12 tháng trở lên;

b) Tổ chức, công dân Việt Nam có hoạt động ở nước ngoài từ 12 tháng trở lên sau khi kết thúc hoạt động trở về nước;

c) Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã đăng ký thường trú tại Việt Nam cho lần đầu tiên nhập khẩu tài sản di chuyển.

2. Định mức miễn thuế nhập khẩu đối với tài sản di chuyển (gồm đồ dùng, vật dụng phục vụ sinh hoạt, làm việc đã qua sử dụng hoặc chưa qua sử dụng, trừ xe ô tô, xe gắn máy) là 01 cái hoặc 01 bộ đối với mỗi tổ chức hoặc cá nhân.

Trường hợp tài sản di chuyển vượt định mức miễn thuế của cơ quan, tổ chức được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, Bộ Tài chính quyết định miễn thuế đối với từng trường hợp…”

– Tại Luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 của Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Giá trị gia tăng, Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế có quy định thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô dưới 24 chỗ.

Do vậy, Ông (Bà) không được miễn thuế nhập khẩu ô tô theo diện tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương.

* Căn cứ pháp lý:

– Nghị định số 187/2013/NĐ-CP.

– Thông tư số 04/2014/TT-BCT.

– Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA.

– Thông tư số 19/2009/TT-BCT.

– Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

– Luật số 106/2016/QH13.

Ông (Bà) có thể tham khảo các văn bản nêu trên tại mục THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trên Cổng Thông tin điện tử Hải quan – Tổng cục Hải quan địa chỉ www.customs.gov.vn hoặc liên hệ với đơn vị Hải quan địa phương để được hỗ trợ.

(Sưu tầm)