Cho thuê nhà 30tr/tháng, ngoài thuế TNCN còn bị tính thuế TTGT không?

340

Câu hỏi: Tôi có căn nhà cho 1 công ty thuê với giá thuê là 30 triệu/tháng, ngoài thuế TNCN tôi có phải nộp thuế GTGT không?

Vợ chồng tôi có căn nhà cho 1 công ty thuê với giá thuê là 30 triệu/tháng, hợp đồng trong 5 năm và thanh toán 1 năm/1 lần. Vậy tôi có phải đến cơ quan thuế để thực hiện nghĩa vụ thuế hay tôi có thể uỷ quyền cho bên thuê thay tôi thực hiện các nghĩa vụ với cơ quan thuế có được không? Ngoài thuế TNCN tôi có phải nộp thuế GTGT không?

Trả lời:

Tại Điều 8 Thông tư số 92 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khấu trừ thuế, khai thuế, nộp thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản có quy định “ Cá nhân ký hợp đồng cho thuê tài sản với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế mà trong hợp đồng thuê có thoả thuận bên đi thuê là người nộp thuế thay cho cá nhân bao gồm cả thuế Gía trị gia tăng và thuế Thu nhập cá nhân.

Căn cứ vào quy định nêu trên thì nhà của bạ cho doanh nghiệp thuê nên bạn có thể thỏa thuận để uỷ quyền cho doanh nghiệp nộp thuế thay cho bạn. Số thuế phải nộp bao gồm thuế Thu nhập cá nhận và thuế Giá trị gia tăng.

(Sưu tầm)