Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ có thể hỗ trợ tìm người mất tích ở Việt Nam hay không?

314

Chúng tôi (Đại sứ quán Hoa Kỳ) có thể hỗ trợ tìm tung tích công dân Hoa Kỳ tại Việt Nam trong các trường hợp bắt cóc trẻ em hoặc người mất tích, hoặc khi bạn bè hoặc người thân của quý vị không đến điểm hẹn vào thời gian đã hẹn.

Để biết thêm thông tin về Vấn đề Bắt cóc Trẻ em Quốc tế, vui lòng truy cập trang web của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ. Chúng tôi không thể giúp quý vị tìm tông tích tổ tiên của quý vị tại Việt Nam.

Chúng tôi có thể giúp chuyển thông điệp đến các công dân Hoa Kỳ đang mất tích này. Viên chức lãnh sự sử dụng thông tin do gia đình và bạn bè người mất tích cung cấp để định vị người mất tích, và chuyển thông điệp của người gửi. Chúng tôi kiểm tra với cơ quan chính quyền địa phương tại Việt Nam để kiểm tra xem có báo cáo nào về trường hợp công dân Hoa Kỳ nhập viện, bị bắt giữ, hoặc vì một lý do nào đó không thể liên hệ với những người đang tìm kiếm họ hay không. Tùy từng trường hợp, viên chức lãnh sự có thể trực tiếp tìm kiếm ở bệnh viện, khách sạn, sân bay, hoặc thậm chí nhà tù. Người gọi càng cung cấp nhiều thông tin, cơ hội tìm thấy công dân Hoa Kỳ mất tích càng cao.

Xin lưu ý Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư 1974 giới hạn những thông tin mà chúng tôi có thể cung cấp cho quý vị về việc liên hệ của chúng tôi với bất kỳ công dân Hoa Kỳ nào trên 18 tuổi. Chúng tôi không thể tiết lộ thông tin về tình trạng của công dân Hoa Kỳ trừ khi công dân Hoa Kỳ đồng ý miễn quy định của Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư. Nếu không được cho phép, chúng tôi chỉ có thể thông báo với người mất tích về mối quan ngại của quý vị và đề nghị họ liên hệ trực tiếp với quý vị.

(Nguồn Đại sứ quán Hoa Kỳ)