Danh sách doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua cảng Hải Phòng

233

Câu hỏi:

Gửi anh/chị,

Công ty tôi đang nghiên cứu về thị trường vận tải biển ở Việt Nam và muốn kiếm danh sách các doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua các cảng biển ở Hải Phòng.

Xin hỏi cục hải quan có thể chia sẻ thông tin này cung với tổng giá trị xuất nhập khẩu của các công ty?

Tôi xin cám ơn.

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 5 Thông tư 168/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu: “Nghiêm cấm các hành vi tiết lộ thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cụ thể gắn với tên, địa chỉ cụ thể của từng tổ chức, cá nhân khi chưa được sự đồng ý của tổ chức, cá nhân đó cho các tổ chức, cá nhân sử dụng không đúng thẩm quyền, mục đích”.

Bạn đọc có thể tham khảo số liệu thống kê Hải quan được công bố chính thức tại mục “Thống kê Hải quan” trên cổng thông tin điện tử Tổng cục Hải quan.