Để được giảm thuế do tai nạn, cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán cần làm hồ sơ gì và nộp ở đâu?

224
Câu hỏi: Để được giảm thuế, cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán cần làm hồ sơ gì và nộp ở đâu?
Tôi là cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán; vừa qua tôi bị tai nạn phải nhập viện 3 tháng. Theo tôi được biết trường hợp của tôi được miễn giảm thuế do bị tai nạn. 

Nay tôi muốn biết để được giảm thuế tôi cần làm hồ sơ gì và nộp ở đâu?

Trả lời:
Theo quy định tại Thông tư số 156 năm 2013 của Bộ Tài chính thì trường hợp của bạn cần hồ sơ sau:
– Văn bản đề nghị giảm thuế theo mẫu quy định tại Thông tư 156 năm 2013 của Bộ Tài chính.
– Văn bản hoặc biên bản xác nhận tai nạn có xác nhận của cơ quan công an hoặc xác nhận mức độ thương tật của cơ quan y tế.

<

– Giấy xác định việc bồi thường của cơ quan bảo hiểm hoặc thoả thuận bồi thường của người gây tai nạn.
– Các chứng từ liên quan đến việc khắc phục hậu quả.
Hồ sơ giảm thuế của bạn được gửi đến Chi cục Thuế trực tiếp quản lý trực tiếp để được xem xét giải quyết theo quy định
(Sưu tầm)