Độc chiêu luyện cấp tại Hắc Long Quyết 9D Cửu Long Tranh Bá

21
Nếu đang ở cấp độ từ Thiên Hoa Nan Trụy 7 tới Phản Phược Quy Chân 1, bằng hữu có thể luyện cấp tại một địa điểm khá lý tưởng: Hắc Long Quyết (khu vực Nam Xương).

Những lợi thế khi luyện cấp tại Hắc Long Quyết

– Điểm kinh nghiệm x3: Nam Xương là địa phận điểm kinh nghiệm tăng gấp 3 so với bình thường.
– Không bị vướng vào những trận đại chiến hay bị kẻ thù truy sát khi luyện cấp.
– Thế lực ngoại đạo nơi đây dễ bị hạ thủ.

Những bất lợi khi luyện cấp tại Hắc Long Quyết

– Mất “phí” vào trong Quyết: Cần 3 khóa Dã Thú Lệnh hoặc 1 Song Long Bài (mua tại Kỳ Trân Các).
– Thời gian luyện cấp tối đa chỉ 1 giờ. Muốn tiếp tục luyện cấp phải mất thêm khóa để vào lại Quyết.
– Thế lực ngoại đạo sau khi bị tiêu diệt không có khả năng hồi sinh lại. Bằng hữu sẽ phải tốn thời gian đi tìm thế lực ngoại đạo khi luyện cấp.
– Thích hợp với dòng hoàn hảo hoặc hỗ trợ do khí độc nơi đây phát tán liên tục, làm nhân vật bị mất số lượng sinh lực lớn, nếu không kịp hồi phục sẽ dẫn đến tử vong.
Ngoài ra, các nhân vật có cấp độ từ Tam Hoa Tụ Đỉnh 1 đến Xích Xà Thấu Quan 1 có thể luyện công tại Hoàng Long Quyết. Tuy nhiên, thời gian luyện công tại Hoàng Long Quyếtchỉ cho phép trong vòng 30 phút.
Hi vọng một vài kinh nghiệm chia sẻ sẽ giúp chư vị bằng hữu có quyết định sáng suốt để tìm khu vực luyện cấp phù hợp cho bản thân.