Giải đáp thắc mắc về quá hạn tờ khai hải quan

345

Câu hỏi:

Trước Tết bên xuất nhập khẩu công ty chúng tôi có làm tờ khai hải quan cho một lô hàng xuất khẩu.Tuy nhiên đến nay lô hàng đó chưa được xuất đi(hàng gặp sự cố và hàng hoá vẫn đang còn ở công ty).Thêm nữa tờ hải quan đã quá hạn 15 ngày.Hải quan cho hỏi,trong trường hợp này chúng tôi có thể yêu cầu xuất nhập khẩu huỷ bỏ tờ khai hải quan được không ? Và nếu huỷ trong trường hợp đó công ty chúng tôi có vi phạm điều khoản nào không ? Thay mặt công ty tôi xin chân thành cảm ơn !

Quá hạn tờ khai hải quan

Trả lời:

  1. Về các trường hợp hủy tờ khai:

Về các trưởng hợp hủy tờ khai hải quan được quy định tại khoản 1 Điều 22 Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 và đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính:

“1. Các trường hợp hủy tờ khai

  1. a) Tờ khai hải quan không có giá trị làm thủ tục hải quan trong các trường hợp sau đây:

a.2) Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, hàng hóa được miễn kiểm tra hồ sơ và miễn kiểm tra thực tế nhưng chưa đưa hàng hóa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất;

a.3) Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, hàng hóa phải kiểm tra hồ sơ nhưng người khai hải quan chưa nộp hồ sơ hải quan hoặc đã hoàn thành thủ tục hải quan nhưng hàng hóa chưa đưa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất;

a.4) Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, hàng hóa phải kiểm tra thực tế nhưng người khai hải quan chưa nộp hồ sơ và xuất trình hàng hóa để cơ quan hải quan kiểm tra”

Đề nghị Công ty căn cứ quy định tại văn bản nêu trên để thực hiện. Trường hợp cụ thể, đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục nơi đăng ký thủ tục hải quan để được hướng dẫn chi tiết.

  1. Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp hủy tờ khai

Trường hợp thỏa mãn các điều kiện theo quy định về hủy tờ khai, căn cứ giải trình và thực tế thì việc hủy tờ khai sẽ không ảnh hưởng gì đến việc xem xét xử phạt vi phạm hành chính nếu không có dấu hiệu vi phạm gì khác