Giấy Báo sinh Lãnh sự Ngoài nước (CRBA) là gì?

460

Giấy Báo sinh Lãnh sự Ngoài nước là gì?

Giấy Báo sinh Lãnh sự Ngoài nước (CRBA – viết đầy đủ là Consular Report of Birth Abroad) là bằng chứng cho quốc tịch Hoa kỳ, được cấp cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài nếu cha/mẹ đáp ứng các yêu cầu pháp lý về việc chuyển quốc tịch cho trẻ theo điều khoản của Bộ luật Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (INA).

Giấy Báo sinh Lãnh sự Ngoài nước chứng minh bằng văn bản việc một công dân Hoa Kỳ được sinh ra ở nước ngoài.  Tất cả các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ đều chấp nhận văn bản này như là bằng chứng về quốc tịch Hoa kỳ cho trẻ. Dù văn bản này không phải là một Giấy khai sinh thực thụ (vốn chỉ được cấp bởi cơ quan thẩm quyền địa phương nơi trẻ được sinh ra), Giấy Báo sinh Lãnh sự Ngoài nước có thể sử dụng tại Hoa Kỳ như một Giấy khai sinh được cấp tại Hoa Kỳ. Quý vị có thể nộp đơn xin cấp hộ chiếu Hoa Kỳ cùng thời điểm với nộp đơn xin cấp Giấy Báo sinh Lãnh sự Ngoài nước.

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2017, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh không tiếp tục hỗ trợ các dịch vụ của Sở An sinh Xã hội (SSA). Nếu muốn nộp đơn xin cấp số hoặc cấp thẻ An sinh xã hội, quý vị phải liên hệ Phòng Phúc lợi Liên bang SSA đặt tại Philippines.

Bộ phận Dịch vụ công dân Hoa Kỳ tại Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh chỉ chấp nhận đơn xin cấp Giấy Báo sinh Lãnh sự Ngoài nước nếu có cuộc hẹn. Vui lòng làm theo các hướng dẫn bên dưới để đặt lịch hẹn. Đơn xin cấp Giấy Báo Sinh Lãnh Sự Ngoài nước cho trẻ được sinh ra ở Huế và từ Huế trở vào Nam sẽ được xem xét tại Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh.  Nếu trẻ được sinh ra tại một quốc gia khác, chúng tôi sẽ chỉ nhận đơn cùng các giấy tờ bổ sung và chuyển đến Đại Sứ Quán hay Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tương ứng của quốc gia đó để xét hồ sơ.

Khi nào tôi nên nộp đơn xin cấp Giấy Báo sinh Lãnh sự Ngoài nước cho con tôi?

Cha mẹ là công dân Hoa Kỳ nên báo sinh Lãnh sự cho trẻ càng sớm càng tốt với Đại Sứ Quán hay Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ nhằm thiết lập bằng chứng chính thức về việc trẻ có quốc tịch Hoa Kỳ do huyết thống. Bằng chứng chính thức này – Giấy Báo sinh Lãnh sự Ngoài nước, Form FS-240 sẽ là tài liệu cơ bản cho quốc tịch Hoa Kỳ.

Việc xin cấp Giấy Báo sinh Lãnh sự Ngoài nước phải được tiến hành trước ngày sinh nhật lần thứ 18 của trẻ, do đó chúng tôi khuyên rằng cha mẹ nên báo sinh Lãnh sự cho trẻ càng sớm càng tốt sau khi trẻ được sinh ra. Nếu trẻ đã quá 18 tuổi mà chưa được cấp Giấy Báo sinh Lãnh sự Ngoài nước, vui lòng tham khảo Xin quốc tịch Hoa Kỳ cho người phụ thuộc. Bất kỳ ai có quốc tịch Hoa Kỳ đều phải sở hữu hộ chiếu Hoa Kỳ hợp lệ khi nhập cảnh và xuất cảnh Hoa Kỳ, thậm chí ngay cả khi họ đã có quốc tịch khác.

Trẻ đủ điều kiện để xin cấp Giấy Báo sinh Lãnh sự Ngoài nước thì không được cấp thị thực định cư hoặc thị thực không định cư Hoa Kỳ. Cha mẹ trẻ cần phải nộp đơn xin cấp Giấy Báo sinh Lãnh sự Ngoài nước và hộ chiếu Hoa Kỳ để trẻ được nhập cảnh Hoa Kỳ.

Con của tôi có phải là công dân Hoa Kỳ?

Hầu hết, nhưng không phải tất cả trẻ sinh ra ở nước ngoài có cha/mẹ là công dân Hoa Kỳ đều đủ điều kiện để được công nhận quốc tịch Hoa Kỳ thông qua việc được cấp Giấy Báo sinh Lãnh sự Ngoài nước và hộ chiếu Hoa Kỳ. Đây là những yêu cầu cần thiết mà cha/mẹ là công dân Hoa Kỳ phải đáp ứng thì mới “chuyển” được quốc tịch của mình cho con.

Tôi đã sẵn sàng đặt lịch hẹn

Nếu quý vị đã sẵn sàng để đặt lịch hẹn, vui lòng làm theo các bước sau.

(Nguồn Đại sứ quán Hoa Kỳ)