Giấy miễn thị thực (VISA 5 năm) là gì? Tìm hiểu thủ tục chi tiết

260

Giấy miễn thị thực (còn được nhiều người hiểu là Visa 5 năm) là gì?

Giấy miễn thị thực là loại giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh Việt Nam được cấp cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Giấy này có giá trị thay thế thị thực Việt Nam để nhập cảnh với mục đích thăm thân, giải quyết việc riêng.

Người nhập cảnh Việt Nam bằng Giấy miễn thị thực được tạm trú tại Việt Nam không quá 06 tháng cho mỗi lần nhập cảnh (nếu thời hạn Giấy miễn thị thực còn dưới 06 tháng thì được tạm trú cho đến khi hết hạn) và được gia hạn không quá 06 tháng, nếu có lý do chính đáng.

Quý khách cần khai online tờ khai xin cấp giấy miễn thị thực tại đây

Giấy miễn thị thực có giá trị dài nhất là 05 năm và ngắn hơn thời hạn của hộ chiếu hoặc giấy tờ cư trú của nước ngoài là 06 tháng.

2. Điều kiện được xét cấp Giấy miễn thị thực (Visa 5 năm)

2.1. Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài:

– Có hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ thay hộ chiếu nước ngoài còn giá trị ít nhất 01 năm;

– Trường hợp không có hộ chiếu/giấy tờ thay hộ chiếu thì phải có giấy tờ thường trú do nước ngoài cấp (thẻ xanh) còn giá trị ít nhất 01 năm kể từ ngày dự kiến nhập cảnh.

2.2. Đối với người nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài: có hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ thay hộ chiếu nước ngoài còn giá trị ít nhất 01 năm.

3. Hồ sơ làm giấy miễn thị thực (VISA 5 năm)

3.1. Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài

3.2. Đối với người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam

4. Phí xử lý hồ sơ

Trả bằng MONEY ORDER, CASHIER’S CHECK cho EMBASSY OF VIETNAM.

5. Gửi trả kết quả

Nếu muốn Đại sứ quán gửi trả kết quả qua đường bưu điện, Quý vị cần cung cấp một bì thư đã trả tiền cước phí, ghi rõ địa chỉ người nhận, của dịch vụ có tracking numbers USPS Express Mail (đề nghị chụp lưu tracking number để tiện việc kiểm tra tình trạng hồ sơ khi được gửi trả). Vì sự an toàn của giấy tờ của Quý vị, đề nghị Quý vị KHÔNG sử dụng các dịch vụ phát chuyển thư khác.

6. Thời gian giải quyết

03-07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

7. Để biết thêm thông tin

Quý vị có thể liên hệ Phòng Lãnh sự của Đại sứ quán:

– Giờ làm việc: 9:00 AM – 12:00 PM và 02:00 PM – 04:30 PM các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ ngày lễ của Việt Nam và Hoa Kỳ.

– Điện thoại: (202) 861-0737 ext 121/125/129.

– Fax: (202) 861-0917

– Email: visatovn@vietnamembassy.us