Giới thiệu Bất Luân hoà thượng – Thiếu Lâm Cửu Long Tranh Bá

64
“Không vào địa ngục thì sao cứu được chúng sinh”Bất Luân Hoà Thượng.

Giới thiệu Bất Luân Hoà Thượng

Xuất thân: Thiếu Lâm Tự
Võ công độc môn: Đại lực Kim Cang Công
Binh khí: Pháp lôi sàn


Nếu Lăng Vân đạo trưởng là kiếm khách hàng đầu của Võ Đang thì Bất Luân hoà thượng là đệ nhất cao thủ của Thiếu Lâm Tự, bởi đây là người đệ tử duy nhất lĩnh hội toàn bộ Thất thập nhị tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm. Nhiều người cho răng nếu trong Đại hội Võ Lâm, nếu Bất Luân hoà thượng tham gia thì danh hiệu đệ nhất cao thủ không thể rơi vào tay Lăng Vân đạo trưởng được.

Theo dịch nghĩa, Bất Luân có nghĩa là vi phạm hầu hết ngũ giới: sát giới, tửu giới, sắc giới…. Vào những giây phút cuối cùng của Cửu Long đại loạn, Bất Luân hoà thượng  đã biểu lộ ý định hy sinh để trừ ma đạo: “Không vào địa ngục thì sao cứu được chúng sinh”. Và đến lúc đó, Bất Luân hoà thượng vẫn chịu đựng sự nhỉ nhục và phản đối kịch liệt của Bạch đạo.
Khi Cửu long đại loạn chấm dứt, Bất Luân hoà thượng cũng biến mất như những nhân vật chủ chốt khác.