Giới thiệu môn phái Lục Lâm 9Dragons – Cửu Long Tranh Bá

169

Lục Lâm – Nghĩa Khí Thiên Thu

1. GIỚI THIỆU
Lục Lâm Vương là người có tinh thần kiên cường vô hạn và ý chí bất khuất, không nản chí dù trong hoàn cảnh xấu nhất. Giống như Tu La Ma Hậu, Lục Lâm Vương có xuất thân khó khăn, để kiếm ăn được thì chỉ có bước chân vào con đường đạo tặc. Nhưng Lục Lâm Vương chưa bao giờ bi quan về số phận của mình. Lục Lâm Vương luôn xứng đáng với lòng tin tưởng tuyệt đối của bạn bè trong võ lâm và trở thành minh chủ của Lục Lâm Minh, bang phái có nhiều đệ tử nhất cùng với Cái Bang. Tuy không bao giờ cười hay đùa giỡn, Lục Lâm Vương luôn coi đồng liêu và đệ tử như bản thân mình nên mọi người đều thích chàng. Tuy không được Bạch đạo chấp nhận, Lục Lâm Vương vẫn là một người đầy nghĩa khí.
Sau Cửu Long Đại Loạn, lực lượng của Lục Lâm Minh bị tổn thất nặng nề. Do đó, Lục Lâm Minh quyết tâm lập ra kế hoạch mười năm nhằm khôi phục lại lực lượng gọi là Thập Niên Đại Kế. Điểm quan trọng nhất trong Thập Niên Đại Kế là phân chia vai trò của từng thành viên trong Lục Lâm Minh tùy theo khả năng của từng cá nhân. Hiện Lục Lâm Minh được chia thành bốn chức trách: Bắc Đẩu Quỷ, Diệu Thủ Quỷ, Thái Sơn Quỷ, Thiết Giáp Quỷ.
2. CHỨC TRÁCH

Bắc Đẩu Quỷ


Bắc Đẩu Quỷ là người hiếu chiến nhất và chuyên đánh cận chiến nên hay bị nhiều thương tích. Vì thể lực là ưu tiên hàng đầu nên sức khỏe là quan trọng nhất. Rất khó làm tăng chân khí và đối với Bắc Đẩu Quỷ thì trí tuệ không quan trọng.

Diệu Thủ Quỷ
Diệu Thủ Quỷ hỗ trợ đồng minh và mang lại sinh mệnh cho mọi người. Tuy là 1 nhân vật hỗ trợ nhưng Diệu Thủ Quỳ có những đặc trưng riêng biệt mà khó các dòng tấn công khác có thể sánh bằng. Có chân khí và trí tuệ cao giống Thiết Giáp Quỷ. Có nhược điểm là rất khó làm tăng sức mạnh cơ bắp do đó rất yếu khi phải cận chiến.
Thái Sơn Quỷ
Thái Sơn Quỷ là một hỗ trợ hoàn hảo của Lục Lâm Minh,vừa công vừa thủ vừa chưởng lực,được xem là tinh nhuệ đắc lực thế nhưng đây cũng là một con dao hai lưỡi. Có sức khỏe và chân khí cao, sử dụng võ thuật chiến đấu và khí công phòng thủ như nhau. Mặt khác, có nhược điểm là rất khó làm tăng trí tuệ.
Thiết Giáp Quỷ
Trong bốn nhân vật của Lục Lâm Minh thì Thiết Giáp Quỷ được xem là nhân vật nguy hiểm nhất, đoạt mạng kẻ thù chớp nhoáng và gây ra những ám thương lâu dài cho đối địch. Không phải danh đệ nhất sát thủ dành cho nhân vật này là tầm thường như mọi người thường nghĩ đến. Chân khí và trí tuệ là quan trọng nhất. Mặt khác, có nhược điểm là rất khó làm tăng sức khỏe.