Giới thiệu môn phái Nga Mi – Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile

1470

Giới thiệu môn phái Nga Mi

Thuộc tính: Thủy

Chưởng môn phái Nga Mi: Thanh Hiểu Sư Thái

Người thuộc hành Thủy có các loại thuộc tính tương đối bình thường, không có gì là đặc biệt, cũng không có thuộc tính nào mạnh nhất cả.

Hệ Thủy chỉ để cho nữ giới lựa chọn, đó có thể là phái Nga My chính phái hoặc phái Thúy Yên trung lập. Võ công của nữ nhi đều mềm mại và uyển chuyển như các cô vậy. Đệ tử phái Nga My phổ độ chúng sinh, có thể tăng thêm rất nhiều sức lực cho người khác.

Nga Mi Vo lam truyen ky 1 mobile

Kỹ năng môn phái Nga Mi

Tổng Đà của phái này tọa lạc trên núi Nga My, tỉnh Tứ Xuyên, lại nằm trên thánh địa Phật giáo nên lấy tên đó mà đặt thành tên môn phái của mình.

Tương truyền lịch sử lập môn của Nga My cũng không đơn giản như nhiều phái khác: Quách Tường, Sư Tổ của phái này cùng với Trương Tam Phong, Sư Tổ của Võ Đang Phái mỗi người đều lãnh hội được một phần của Nhất Phẩm Kinh Thư: Cửu Dương Chân Kinh nên sau này, hai phái trên đường hành tẩu Giang Hồ xem ra luôn nể trọng nhau.

Đệ tử phái này gồm toàn nữ giới, phần đông là người xuất gia. Trải qua nhiều đời, cũng đã có nhiều Nữ Chưởng Môn tiếp nối nhau dẫn dắt bang chúng, song nổi danh nhất là Diệt Tuyệt Sư Thái và Chu Chưởng Môn. Trấn Phái tuyệt học của phái này là “Phật pháp Vô biên” có thể rèn luyện đến tầng thứ 30.

Một số chiêu thức của Nga My: Phiêu Tuyết Xuyên Vân, Túy Tiên Vong Nguyệt, Phong Vũ phiêu Hương, Phật Quang Phổ Chiếu, Bất Diệt Bất Tuyệt.

Nga Mi kiếm pháp

Nga Mi Kiếm Pháp bao gồm các chiêu thức nổi bật Tam Nga Tế Tuyết, Kiếm Hoa Vãn Tinh, Bất Duyệt Bất Tuyệt, Từ Hàng Phổ Độ.

Chiêu Thức

Tam Nga Tế Tuyết: Kiếm Pháp mạnh nhất Nga Mi, 3 kiếm khí phóng về trước tiêu diệt địch đồng thời có tỷ lệ thọ thương và làm chậm. Ngoài ra gây nổ băng làm chậm kẻ địch xung quanh.

Kiếm Hoa Vãn Tinh: Thi triển liên tục 2 lần, mỗi lần 5 băng kiếm tiêu diệt địch, xung quanh xuất hiện băng tinh làm chậm kẻ địch ở gần.

Bất Diệt Bất Tuyệt: Bí kỹ cao cấp Nga Mi, phóng kiếm gây sát thương cho địch phía trước liên tục.

Từ Hàng Phổ Độ: Kỳ thuật Nga Mi, hồi liên tục sinh lực cho bản thân và tất cả đồng đội xung quanh.

Tâm Pháp

Mộng Điệp: Nga Mi độc môn tâm pháp, tăng tốc độ hồi phục sinh lực và nội lực của bản thân.

Phật Pháp Vô Biên: nội công cao cấp Nga Mi, tăng sức mạnh của bản thân.

Bế Nguyệt Phất Trần: Trận pháp Nga Mi, tăng nhiều loại năng lực chiến đấu của bản thân và đồng đội trong trận pháp.

Ngọc Tuyền Tâm Kinh: Võ học Nga Mi, khiến đệ tử Nga Mi khi bị tấn công có tỉ lệ kích hoạt hiệu quả Ngọc Tuyền Tâm Kinh, khiến bản thân và đồng đội ở gần tăng hồi phục sinh lực, duy trì một khoảng thời gian ngắn, hiệu quả này trong khoảng thời gian chỉ có thể kích hoạt 1 lần.

Ba La Tâm Kinh: Tâm pháp tuyệt đỉnh Nga Mi, giúp đệ tử Nga Mi tấn công chính xác kẻ địch có tỉ lệ hồi phục sinh lực bản thân (hiệu quả liên quan tấn công), hiệu quả này trong một khoảng thời gian chỉ kích hoạt 1 lần.

Nga Mi chưởng pháp

Nga Mi Chưởng Pháp bao gồm các chiêu thức nổi bật như Phong Sương Toái Ảnh, Băng Vũ Tạc Tinh, Tứ Tượng Đồng Quy, Từ Hàng Phổ Độ.

Chiêu Thức

Phong Sương Toái Ảnh: Chưởng pháp mạnh nhất của Nga Mi, gây sát thương cho tất cả địch trong khu vực và kèm tỷ lệ làm chậm, thọ thương. Đồng thời phóng 3 Băng Tinh tấn công địch.

Băng Vũ Lạc Tinh: Nga My Đại Thừa chưởng pháp tấn công địch ở cự ly xa.

Tứ Tượng Đồng Quy: Võ công tăng bậc Nga Mi, gây sát thương cho địch trong khu vực thi triển bốn nhũ băng ra xung quanh, kẻ địch chạm phải sẽ bị làm chậm, duy trì một thời gian ngắn.

Từ Hàng Phổ Độ: Kỳ thuật Nga Mi, hồi liên tục sinh lực cho bản thân và tất cả đồng đội xung quanh.

Tâm Pháp

Giống NM Kiếm pháp

(Tổng hợp)