Giới thiệu môn phái Thiếu Lâm – Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile

823

Giới thiệu môn phái Thiếu Lâm

Thuộc tính: Kim

Thiếu Lâm thuộc Hành Kim có sức mạnh hơn người, thân thể cường tráng; khi thăng cấp sinh mạng sẽ được tăng lên rất nhanh, tác dụng khi luyện tập ngoại công cũng mạnh hơn thấy rõ. Mỗi khi sinh mạng tăng lên một cấp thì ngoại công cũng tăng lên rất nhiều. Người thuộc hành Kim luyện tập nội công thì sẽ bất lợi.

Thieu Lam Vo Lam Truyen Ky 1 Mobile
Thiếu Lâm

Nếu lựa chọn hành này, bạn có thể chọn môn phái Thiếu Lâm thuộc Chính phái và Thiên Vương Bang ở vị trí trung lập. Điểm giống nhau giữa hai môn phái này là tấn công gần, thiên về ngoại công và có thể sử dụng thành thạo phần lớn thập bát võ công.

Kỹ năng môn phái Thiếu Lâm

Được khai sáng bởi Đạt Ma Sư Tổ đến từ Tây Trúc, Thiếu Lâm phái tọa lạc tại núi Tung Sơn Tỉnh Hà Nam và từ xưa đã được mệnh danh là Thiên Hạ Đệ Nhất môn phái tại Trung Nguyên. Ngôi chùa này cũng được xem là đại diện cho “Võ Lâm Chánh phái”.

Đệ tử Thiếu Lâm đều là nam nhân, phân làm hai loại: đệ tử xuất gia và đệ tử tục gia. Xuất gia đệ tử xuống tóc tu hành trong chùa, không can thiệp việc giang hồ, tục gia đệ tử thì tản lạc khắp nơi, hành hiệp trượng nghĩa.

Thiếu Lâm chưởng pháp

Thiếu Lâm Chưởng Pháp bao gồm các chiêu thức nổi bật Đạt Ma Độ Giang, Kim Cang Chưởng, Sư Tử Hống, Bất Động Minh Vương.

Chiêu Thức:

Đạt Ma Độ Giang: Chưởng pháp mạnh nhất của Thiếu Lâm, thi triển hai lần Chưởng Phong, gây lượng lớn sát thương cho địch, kèm theo tỷ lệ thọ thương và làm chậm.

Đạt ma độ giang

Kim Cang Chưởng: Thi triển hai lần Chưởng Phong, gây lượng lớn sát thương cho địch khi đụng trúng.

Sư Tử Hống: Nội lực bạo phát tấn công địch, khiến kẻ địch hôn mê trong thời gian ngắn.

Bất Động Minh Vương: Sau khi thi triển sẽ biến lớn, trong thời gian ngắn tăng mạnh thuộc tính.

Tâm Pháp:

Dịch Cân Kinh: Tâm Pháp trung cấp Thiếu Lâm, tăng sức chiến đấu của bản thân.

Như Lai Thiên Diệp: Tâm Pháp cao cấp của Thiếu Lâm, tăng kháng cho bản thân.

La Hán Trận: Trận pháp Thiếu Lâm, tăng sức mạnh chiến đấu của đồng đội trong trận pháp.

Đại Thừa Như Lai Chú: Tuyệt học Thiếu Lâm, khiến đệ tử Thiếu Lâm khi bị tấn công sẽ tự động triển khai Sư Tử Hống, hiệu quả này chỉ kích hoạt 1 lần trong một khoảng thời gian.

La Hán Kim Thân: Kỹ năngThiếu Lâm, giúp đệ tử Thiếu Lâm khi bị tấn công có tỉ lệ kích hoạt Minh Kính Võ Đài, trong thời gian ngắn phản đòn cận chiến và tầm xa tăng mạnh, trong một khoảng thời gian chỉ có thể kích hoạt 1 lần.

Thiếu Lâm đao pháp

Thiếu Lâm Đao Pháp bao gồm các chiêu thức nổi bật Võ Tướng Trảm, Tam Giới Quy Thiền, Sư Tử Hống, Bất Động Minh Vương.

Chiêu Thức:

Võ Tướng Trảm: Đao pháp mạnh nhất của Thiếu Lâm, tấn công 2 lần liên tục lên kẻ địch ở xa và kèm theo tỷ lệ thọ thương.

Tam Giới Quy Thiền: Đao pháp Thiếu Lâm, thi triển 5 khí kinh trong phạm vi hình quạt tấn công kẻ địch.

Sư Tử Hống: Nội lực bạo phát tấn công địch, khiến kẻ địch hôn mê trong thời gian ngắn.

Bất Động Minh Vương: Sau khi thi triển sẽ biến lớn, trong thời gian ngắn tăng mạnh thuộc tính.

Tâm Pháp:

Dịch Cân Kinh: Tâm Pháp trung cấp Thiếu Lâm, tăng sức chiến đấu của bản thân.

Như Lai Thiên Diệp: Tâm Pháp cao cấp của Thiếu Lâm, tăng kháng cho bản thân.

La Hán Trận: Trận pháp Thiếu Lâm, tăng sức mạnh chiến đấu của đồng đội trong trận pháp.

Đại Thừa Như Lai Chú: Tuyệt học Thiếu Lâm, khiến đệ tử Thiếu Lâm khi bị tấn công sẽ tự động triển khai Sư Tử Hống, hiệu quả này chỉ kích hoạt 1 lần trong một khoảng thời gian.

La Hán Kim Thân: Kỹ năngThiếu Lâm, giúp đệ tử Thiếu Lâm khi bị tấn công có tỉ lệ kích hoạt Minh Kính Võ Đài, trong thời gian ngắn phản đòn cận chiến và tầm xa tăng mạnh, trong một khoảng thời gian chỉ có thể kích hoạt 1 lần.

Thiếu Lâm côn pháp

Thiếu Lâm Côn Pháp bao gồm các chiêu thức nổi bật Hoành Tảo Thiên Quân, Vi Đà Hiến Chữ, Sư Tử Hống, Bất Động Minh Vương.

Chiêu Thức:

Hoành Tảo Thiên Quân: Côn Pháp mạnh nhất Thiếu Lâm, gây sát thương cho địch trong phạm vi nhỏ xung quanh, đồng thời kèm theo tỷ lệ thọ thương và làm chậm.

Vi Đà Hiến Chữ: Tấn công liên tục 4 lần kẻ địch ở phạm vi lớn xung quanh.

Sư Tử Hống: Nội lực bạo phát tấn công địch, khiến kẻ địch hôn mê trong thời gian ngắn.

Bất Động Minh Vương: Sau khi thi triển sẽ biến lớn, trong thời gian ngắn tăng mạnh thuộc tính.

Tâm Pháp:

Dịch Cân Kinh: Tâm Pháp trung cấp Thiếu Lâm, tăng sức chiến đấu của bản thân.

Như Lai Thiên Diệp: Tâm Pháp cao cấp của Thiếu Lâm, tăng kháng cho bản thân.

La Hán Trận: Trận pháp Thiếu Lâm, tăng sức mạnh chiến đấu của đồng đội trong trận pháp.

Đại Thừa Như Lai Chú: Tuyệt học Thiếu Lâm, khiến đệ tử Thiếu Lâm khi bị tấn công sẽ tự động triển khai Sư Tử Hống, hiệu quả này chỉ kích hoạt 1 lần trong một khoảng thời gian.

La Hán Kim Thân: Kỹ năngThiếu Lâm, giúp đệ tử Thiếu Lâm khi bị tấn công có tỉ lệ kích hoạt Minh Kính Võ Đài, trong thời gian ngắn phản đòn cận chiến và tầm xa tăng mạnh, trong một khoảng thời gian chỉ có thể kích hoạt 1 lần.

(Tổng hợp)