Giới thiệu Song Long Quyết – 9Dragons Cửu Long Tranh Bá

28
Song Long quyết: là tên gọi chung chỉ Hoàng Long quyết ở Hàng Châu (Hắc Đạo) và Hắc Long quyết ở Nam Xương (Bạch Đạo).

Giới thiệu về hệ thống Song Long quyết

Hoàng Long quyết: Hoàng Long quyết chính là quyết nằm sâu trong mật thất của Bổn đường Kim Tiền Bang ở Hàng Châu. Hoàng Long quyết được các thế lực ngoại đạo của Kim Tiền Bang canh giữ chặt chẽ vì ngoài các loại báu vật, kì trân dị bảo có một không hai trong giang hồ. 
Hoàng Long quyết còn là nơi tu luyện của Bang chủ Kim Tiền Bang – Kim Tích Sơn. Nghe đồn trong Hoàng Long quyết cất giấu rất nhiều bí kíp võ công thượng thừa và Bang chủ Kim Tiền Bang – Kim Tích Sơn đang tập luyện các loại võ công này. Tuy chỉ phát huy được 3 thành công lực của mỗi quyển bí kíp mà võ công của Kim Tích Sơn đã thuộc hàng đệ nhất cao thủ. Không biết nếu luyện được 10 thành công lực trong từng cuốn bí kiếp thì võ công sẽ như thế nào…

Hình ảnh hệ thống Hoàng Long quyết:

Phần thưởng tiêu diệt boss: vũ khí Ẩn cư cấp Phản phược, huyết tinh,…

Danh hiệu: [Hoàng long diệt kiếm]
Hắc Long quyết: Hắc Long quyết chính là quyết nằm ẩn sâu bên trong mật thất của Bổn Đường Dã Thú Minh ở Nam Xương. Cũng giống như Hoàng Long quyết bên Hàng Châu, trong mật thất của Hắc Long quyết có tất cả các loại kì trân dị bảo quý hiếm nhất trên đời, không hề thua kém Hoàng Long quyết của Kim Tiền Bang. 
Dưới sự điều hành của Chúc Dung Đại Đế, Dã Thú Minh từ một dân tộc nửa người nửa thú nay đã phát triển vượt bậc và chi phối cả vùng đất Nam Xương rộng lớn. Giới giang hồ đồn đại rằng tất cả báu vật mà Dã Thú Minh chiếm đoạt được trong những cuộc đi săn đều cất giấu dưới Hắc Long quyết ở của Bổn Đường Dã Thú Minh

Hình ảnh nguyên họa Hắc Long quyết

Phần thưởng tiêu diệt boss: vũ khí , huyết tinh,…
Danh hiệu: [Hắc long toái bộ]