Hệ thống bản đồ trong 9D Cửu Long Tranh Bá

65
Thế giới của Cửu Long Tranh Bá được chia làm 5 khu vực lớn. Thứ nhất là Map môn phái có Cái Bang, Thiếu Lâm, Lục Lâm, Võ Đang, Ma Giáo, Bí Cung…
Thứ hai là map Cộng đồng giống như Hợp Phì, thứ ba là map thường giống như Trịnh Châu, Thạch Gia Trang, Tế Nam, Đại Đồng…, thứ tư là map dungeon tồn tại ở map thường – Gọi là “Quyết”, và cuối cùng là PvP Map của Huyết Sa Bình, Bá Vương Động…

Giới thiệu hệ thống bản đồ 9D

1. Map Môn phái
Có thể gọi là Khu vực cơ bản. Đây là nội dung cho những Quest nhập môn môn phái và những Quest hướng dẫn phần đầu của game. Ngoài ra, cũng hướng dẫn việc tu luyện võ công (khinh công, chiêu thức kỹ, nhất kích kỹ)… Sau khi nhập môn vào môn phái nếu trải qua một khoảng thời gian nào đó thì có thể đổi chức trách lần thứ nhất.
2. Map Cộng đồng
Đây là nơi bố trí nhiều NPC, là Map có mục đích được ghi rõ. Vì quái vật không được bố trí ở nơi này nên không thể săn bắn hay nhặt item.
Hợp Phì: Hợp Phì hiện đang là trung tâm của tất cả môn phái trong Cửu Long Tranh Bá. Nơi đây được xây dựng để cho tất cả các môn phái tập hợp lại và giao dịch. Người chơi đến Hợp Phì với nhiều mục đích khác nhau nhưng quan trọng nhất là giao dịch hàng hoá, sau đó là chế luyện, tiếp đến là thu thập, chiến đấu (PvP).
3. Map thường
Đây là map có nhiều quái và Chiến đấu chính. Được phân bố nhiều Quest, Quái (bình thường, mạnh và Boss) đa dạng, map Động. Đây là địa điểm mà người chơi trải qua thời gian nhiều nhất trong game:
a. Trịnh Châu (Bạch đạo)/ Thạch Gia Trang (Hắc đạo): đây là nơi thoát khỏi môn phái sau khi đổi chức trách lần thứ nhất hoặc săn quái y như thật. Có Clan quái gọi là Tử Vong Cốc, có Động gọi là Sinh Tử Quyết.
b. Tế Nam (Bạch đạo)/ Đại Đồng (Hắc đạo): Tế Nam, Đại Đồng về cơ bản là thành phố cũ giống như Trịnh Châu, Thạch Gia Trang. Ở đây có Clan quái gọi là Diêm Vương Cốc và Động gọi là Diêm Vương Quyết.
c. Nam Xương (Bạch đạo)/ Hàng Châu (Hắc đạo): Trịnh Châu, Thạch Gia Trang, Tế Nam, Đại Đồng không mang ý nghĩa lớn về mặt nhiệm vụ trong game. Nhưng từ Nam Xương, Hàng Châu so với map trước thì quan trọng hơn về mặt nhiệm vụ hoặc về mặt game. 
d. Liêu Đông
e. Bắc Hải Băng Cung
f. Tibet
g. Lâu Lan
4. Khu vực PvP chính:
a. Huyết Sa Bình: Hiện tại bằng “Hệ thống Hắc Bạch đại chiến”, Hắc đạo và Bạch đạo được sắp xếp chiến đấu với quy mô lớn. Bên thắng trong Hắc Bạch đại chiến nhận được tư cách có thể vào mật thất cuối cùng của Bá Vương Động và có thể giự vững tình trạng không bị giảm thể lực trong Bá Vương Động.
b. Bá Vương Động: So với những vùng khác thì đây là khu vực có ích trong việc nhặt item và điểm kinh nghiệm. Phải có dược thảo tên là Bá Vương Thảo (có thể nhận được ở Huyết Sa Bình) hoặc điểm huyệt chống Bá vương độc vụ thì mới có thể chịu đựng được. Đặc biệt ở tầng cuối cùng của Bá Vương Động có Quái giữ item bí mật của Cửu Long Tranh Bá nhưng chỉ có bên thắng trong Hắc Bạch đại chiến của Huyết Sa Bình mới có thể vào tầng cuối cùng này.
5. Map Dungeon (Quyết):
Đây là địa điểm mà Boss của mỗi Clan quái có mặt. Vì phải hoàn thành nhiệm vụ vượt qua những cửa được chuẩn bị trong thời gian quy định (20 ~ 30 phút) nên những người chơi phải chuẩn bị nhiều để vào Động. Động của Cửu Long Tranh Bá có độ khó cao từ 10 ~ 30 Lv trở lên hơn Field Map có động tương ứng.
– Sinh Tử Quyết: Là nơi Boss của Clan quái Tử Vong Cốc sống.
– Diêm Vương Cốc: Là nơi Boss của Clan quái Diêm Vương Cốc sống…
(Sưu tầm)