Hệ thống danh hiệu trong game 9Dragons – Cửu Long Tranh Bá

90

Danh hiệu Môn phái game 9D

Môn phái Danh hiệu Yêu cầu Hiệu quả
Cái Bang Cái Bang tu luyện đệ tử Gia nhập môn phái
Cái Bang nhất kết đệ tử Quyết định chức trách
Cái Bang nhị kết đệ tử
Cái Bang tam kết đệ tử Hoàn thành ĐLH chuyển cấp lần 2
Bí Cung Bí Cung tu luyện đệ tử Gia nhập môn phái
Bí Cung tỳ nữ Quyết định chức trách
Bí Cung ngọc nữ
Bí Cung huyền nữ Hoàn thành ĐLH chuyển cấp lần 2
Thiếu Lâm Thiếu Lâm tu luyện đệ tử Gia nhập môn phái
Thiếu Lâm sa di Quyết định chức trách
Thiếu Lâm hành giả
Thiếu Lâm tu hành tăng Hoàn thành ĐLH chuyển cấp lần 2
Lục Lâm Lục Lâm tu luyện đệ tử Gia nhập môn phái
Lục Lâm vô căn nha Quyết định chức trách
Lục Lâm bạch cân nha
Lục Lâm hắc cân nha Hoàn thành ĐLH chuyển cấp lần 2
Võ Đang Võ Đang tu luyện đệ tử Gia nhập môn phái
Võ Đang đạo phiên Quyết định chức trách
Võ Đang đạo nhân Hoàn thành Quyết chiến tiền dạ 3
Võ Đang đạo sĩ Hoàn thành ĐLH chuyển cấp lần 2
Ma Giáo Ma Giáo tu luyện đệ tử Gia nhập môn phái
Ma Giáo ma tông Quyết định chức trách
Ma Giáo sứ giả
Má Giáo sử lệnh Hoàn thành ĐLH chuyển cấp lần 2

Danh hiệu Phong Vân Lục

Danh hiệu Thành tựu Phong Vân Lục Hiệu quả
Thiết đảm hổ tâm Ngọc Đỗng Song Xuy 12 thành Hận nữ đăng thiên Tăng 5 phòng thủ

Tăng 5 phòng thủ khí công

Nguyệt hạ giai nhân Kiệu cưới Tăng 50 phòng thủ

Tăng 50 phòng thủ khí công

Phản hồi 1% sát thương vật lý

Giữ tình thần tượng nhân Ngai vàng gỗ đàn hương

 

Thập nhị trang phục

 

Tăng 30 tránh né

Tăng 20 tránh né khí công

Giúp đỡ Hà Bắc tiêu cục Công tư đa mang Tăng 35 phòng thủ

Tăng 30 phòng thủ khí công

An ủi oan hồn Mộng trung nhân Tăng 50 sát thương

Tăng 60 sát thương khí công

Tăng vị thế bạch đạo Bạch đạo thiên hạ

Tăng 70 sát thương

Tăng 65 sát thương khí công

Tăng 50 phòng thủ

Tăng 40 phòng thủ khí công

Tăng vị thế hắc đạo Hắc đạo thiên hạ
Trả mối hận của người đàn ông Bất cộng đái thiên

Tăng 55 sát thương

Tăng 60 sát thương khí công

Tăng 15 tránh né

Tăng 10 tránh né khí công

Giúp Hổ mục thiết đàm Guốc gỗ

Tăng 80 sát thương

Tăng 75 sát thương khí công

Tăng 30 chính xác

Tăng 20 chính xác khí công

Giúp Thiên thủ kiếm hổ Cuộn vải bông
Nhận sự dạy bảo của lão tiền bối Sự dạy bảo của lão thích khách

Tăng 60 phòng thủ

Tăng 50 phòng thủ khí công

Tăng 150 sinh mệnh tối đa

Tăng 150 nội công tối đa

Phong Vân Nhi Đệ tử của Thiên thắng môn Tăng 5% sát thương khi ra đòn trí mạng
Tăng 75 sát thương
Tăng 70 sát thương khí công
Đuổi mãnh thú Mất bò mới lo làm chuồng

Phản hồi 2% sát thương vật lý

Phản hồi 3% sát thương khí công

Tăng 100 khả năng đỡ đòn

Tìm Kim ngân hoa Kim ngân hoa Phản hồi 3% sát thương vật lý

 

Phản hồi 2% sát thương khí công

 

Tăng 200 sinh mệnh tối đa

 

Tăng 150 nội công tối đa

 

Giết Giang Tây Nhị hung Ngọc nhị kim hoa 12 thành Hiệp khách hành Giang Tây nhị hung Tăng 7% sát thương khi ra đòn trí mạng thành công.
Tăng 100 tỷ lệ đỡ đòn.
Sức sát thương tăng 85.
Sức tấn công khí công tăng 80.
Giết Chiết Giang Song Ma Hiệp khách hành Tuyệt Cường song ma.
Tế Nam hiệp Chu thiên hoả phù 12 thành Hòm vàng Thượng Hoa thôn
Đại Đồng hiệp Thần linh tượng của Trường Thu thôn
Vén màn bí mật Tứ phương thần môn Chu thiên hỏa phù 12 thành Di vật của Tứ phương thần môn (Hạ)

Tăng 10% tốc độ di chuyển

Tăng 5 tốc độ hồi phục sinh mệnh

Tăng 5 tốc độ hồi phục nội công

Tăng 20 phòng thủ

Nam Xương thần khách Nhật nguyệt hợp bích 1 thành – 4 thành Náo loạn ở Chính Dương thôn Tăng 150 sinh mệnh.

Tăng 150 nội công.

Hàng Châu thần khách Náo loạn ở Thập Muội thôn
Thiểm điện thủ Nhật Nguyệt Hợp Bích 12 thành Nhiệt tâm của hiệp khách

Tăng 7% tốc độ di chuyển

Tăng 250 sinh mệnh tối đa

Tăng 150 nội công tối đa

Phản xạ 2% sát thương ngược lại đối thủ.

Giang hồ tân tinh Ngọc nhị kim hoa 6 thành Tín nghĩa của hiệp khách

Tăng 5% khả năng tránh đòn trí mạng

Tăng 5% sát thương khi ra đòn trí mạng

Tăng 5% tốc độ di chuyển

Tăng 150 sinh mệnh tối đa

Tăng 100 nội công tối đa

[Khai ấn] Hàng phục Tuyết lệnh chủ [Khai ấn] Hàng phục Tuyết lệnh chủ Phòng thủ tăng 10%
Sát thương tăng 170 Phản hồi 5% sát thương
[Khai ấn] Hàng phục Ngân lệnh chủ [Khai ấn] Hàng phục Ngân lệnh chủ Nội công tăng 10%
Chính xác / chính xác khí công tăng 6% Hấp thu 3/1000 sát thương thành sinh mệnh
[Khai ấn] Hàng phục Băng lệnh chủ [Khai ấn] Hàng phục Băng lệnh chủ Tốc độ di chuyển tăng 5%
Sát thương khí công tăng 150
Phản hồi 5% sát thương khí công
[Khai ấn] Hàng phục Kim lệnh chủ [Khai ấn] Hàng phục Kim lệnh chủ Tốc độ di chuyển tăng 5%
Sát thương khí công tăng 150
Hấp thu 1/1000 sát thương thành nội công
[Khai ấn] Chinh phục Bắc Hải [Khai ấn] Chinh phục Bắc Hải Khả năng ra đòn trí mạng tăng 10%
Tăng 7% sát thương khi trí mạng
Hấp thu 4/1000 sát thương thành sinh mệnh
Phản hồi 8% sát thương

** Chú thích: Võ Lâm Hành Võ Lâm Tiểu Sự Hiệp Khách Hành

Danh hiệu Mô tả Hiệu quả
Lạc mông thần khách Giết Mông diện ma Phật, cốc chủ của Nam Tử vong cốc Tăng 50 phòng thủ

Tăng 50 phòng thủ khí công

Tăng 2% chính xác

Tăng 2% chính xác khí công
Tăng 3% khả năng ra đòn trí mạng

Phá diện thánh thủ Giết Song diện ma cái, cốc chủ của Bắc Tử vong cốc
Hàng sơn tân quý Giết Mai San Hạc, cốc chủ của Đông Diêm Vương cốc Tăng 70 phòng thủ

Tăng 70 phòng thủ khí công

Tăng 3% chính xác

Tăng 3% chính xác khí công

Tăng 4% khả năng ra đòn trí mạng

Đoạn nương chi khách Giết Thiệu Liễu Nương, cốc chủ của Tây Diêm Vương cốc
Đoạt hồn thập ảnh Giết Bí ảnh đoàn chủ Thần ma bí ảnh Tăng 20% chính xác

Tăng 20% chính xác khí công

Tăng 5% tốc độ di chuyển

Tử thần thần khách Giết Hoàng Kim Chế cương quỷ và Tiếu Nhan Kim Nang Quỷ, phó bang chủ của Thiên Ngân Điện chi nhánh Nam Xương của Kim tiền bang Tăng 100 sát thương

Tăng 100 sát thương khí công

Tăng 5% chính xác

Tăng 5% chính xác khí công

Tăng 5% khả năng ra đòn trí mạng

Tử thần ma khách Giết Viêm ngưu quỷ, Dã thú quỷ, phó minh chủ của Mãnh thú các chi nhánh Hàng Châu của Dã thú minh
Hoàng long diệt kiếm Giết bang chủ Kim Tích Sơn của bổn đường Vạn Kim Điện, Tăng 150 sát thương

Tăng 150 sát thương khí công

Tăng 6% chính xác

Tăng 6% chính xác khí công

Tăng 6% khả năng ra đòn trí mạng

Hắc long toái bộ Giết minh chủ Chúc Dung Đại Đế của bổn đường Dã Thú Các
Nhất đại cao thủ Giết Tần Vệ Tướng Quân Ra đòn trí mạng tăng 10%
Tăng 7% sát thương khi ra đòn trí mạng
Sát thương tăng 3%
Sát thương khí công tăng 3%
Sinh mệnh tăng 200
Nhất kích lạc nhật Giết Lãnh Mỹ Tăng 200 sát thương

Tăng 200 sát thương khí công

Tăng 7% chính xác

Tăng 7% chính xác khí công

Tăng 7% khả năng ra đòn trí mạng

[Phong ấn] Hàng phục Tuyết lệnh chủ Giết Tuyết Lệnh Chủ, một trong 4 lệnh chủ ở Bắc Hải Băng Cung Phòng thủ tăng 10%
Sát thương tăng 170
[Phong ấn] Hàng phục Ngân lệnh chủ Giết Ngân Lệnh Chủ, một trong 4 lệnh chủ ở Bắc Hải Băng Cung Nội công tăng 10%
Chính xác / chính xác khí công tăng 6%
[Phong ấn] Hàng phục Băng lệnh chủ Giết Băng Lệnh Chủ, một trong 4 lệnh chủ ở Bắc Hải Băng Cung Tốc độ di chuyển tăng 5%
Sát thương khí công tăng 150
[Phong ấn] Hàng phục Kim lệnh chủ Giết Kim Lệnh Chủ, một trong 4 lệnh chủ ở Bắc Hải Băng Cung Tránh né tăng 6%
Khả năng ra đòn trí mạng tăng 600/10000
[Phong ấn] Chinh phục Bắc Hải Tiêu diệt 4 lệnh chủ của Bắc Hải Băng Cung Phòng thủ tăng 10%
Tốc độ di chuyển tăng 5%
Chính xác / chính xác khí công tăng 6%
Khả năng ra đòn trí mạng tăng 600/10000