Hệ thống nhiệm vụ chuyển cấp lần 2 game 9D Cửu Long Tranh Bá

103
Bài viết xin thống kê các nhiệm vụ của 6 phái để chư vị có cái nhìn tổng quát hệ thống nhiệm vụ cần hoàn thành.
Các nhiệm vụ này sẽ bắt đầu sau khi chư vị hoàn thành xong nhiệm vụ Bàn Căn Thác Tiết và đạt cấp độ Ngũ Long Phụng Thành 2. Khi đã đủ các điều kiện trên, chư vị hãy đến khu vực Đại Đồng (Hắc Đạo) và Tế Nam (Bạch Đạo) để nhận nhiệm vụ.

Hệ thống nhiệm vụ chuyển cấp lần 2 của Lục Đại Phái

1/ Lục Lâm
Đế Long Hành Chương 3

  • Tiến Trình Hiệp Khách
  • Lục Lâm Ngũ Điêu
  • Sát Sinh Bộ
  • Ám Trung Hung Thủ
  • Manh Mối Tử Vong Cốc
  • Diêm Vương Cốc Chết Chóc
  • Nhân Tại Hà Xử
  • Lục Chỉ Huyết Thủ
  • Giang Hồ Bí Sử

Đế Long Hành Chương 4

  • Quỷ Linh Thạch Nhũ
  • Oa Giác Chi Tranh
  • Sát Nhân Lậu Danh
  • Con Dấu Bị Vỡ
  • Hắc Long Bang
2/ Ma Giáo

Đế Long Hành Chương 2

  • Hoàn Kết Đồng Tâm
  • Đại Lý Tân Phụ
  • Huyền Không Đạo Tăng

Đế Long Hành Chương 3

  • Thiên Vương Bảo Mệnh Đan
  • Kim Lang Chi Giao
  • Quái Nhân Khả Nghi
  • Bản Chất Của Quái Nhân
  • Bí Mật Tử Vong Cốc
  • 10 Năm Trước
  • Diêm Vương Cốc Chết Chóc
  • Nhân Tại Hà Xử
  • Nhất Tiễn Phong Khoái
  • Giang Hồ Bí Sử

Đế Long Hành Chương 4

  • Thiên Địa Hợp Khí Hoàn
  • Oa Giác Chi Tranh
  • Sát Nhân Lậu Danh
  • Con Dấu Bị Vỡ
  • Hắc Long Bang
3/ Bí Cung
Đế Long hành Chương 3

  • Giả Diện Thiếu Nữ
  • Huyền Không Đạo Tăng
  • Khu Vực Cấm
  • Bí Cung Phản Đồ
  • Bí Mật Tử Vong Cốc
  • Bạch Phát Ma Nữ
  • Diêm Vương Cốc Chết Chóc
  • Nhân Tại Hà Xử
  • Lục Chỉ Huyết Thủ
  • Giang Hồ Bí Sử

Đế Long Hành Chương 4

  • Hoàng Sơn Ngọc Địch
  • Oa Giác Chi Tranh
  • Sát Nhân Lậu Danh
  • Tử Hà Tiên Nữ
  • Hắc Long Bang
4/ Cái Bang

Đế Long Hành Chương 3

  • Khất Dĩ Thực Vi Thiên
  • Đăng Cao Thư Khiếu
  • Sự Kiện Bắt Cóc Thập Đại Cao Thủ
  • Giao Dịch Nguy Hiểm
  • Nga My Bí Sử
  • Bí Mật Tử Vong Cốc
  • Diêm Vương Cốc Chết Chóc
  • Nhân Tại Hà Xử
  • Nhất Tiễn Phong Khoái
  • Giang Hồ Bí Sử

Đế Long Hành Chương 4

  • Thái Thanh Kiếm
  • Oa Giác Chi Tranh
  • Sát Nhân Lậu Danh
  • Con Dấu Bị Vỡ
  • Hắc Long Bang
5/ Võ Đang

Đế Long Hành Chương 2

  • Quỷ Hồn Linh
  • Lượng Lượng Uyên ương
  • Hoa Bất Cảm Tuyệt

Đế Long Hành Chương 3

  • Xuân Sắc Vô Tình
  • Tử Vi Quỷ Hùng
  • Truyền Thuyết Về Quỷ Thần
  • Bản Chất Của Quỷ
  • Linh Dược Hoa Sơn
  • Bảo Vật Tử Vong Cốc
  • Diêm Vương Cốc Chết Chóc
  • Nhân Tại Hà Xử
  • Nhất Tiễn Phong Khoái
  • Giang Hồ Bí Sử

Đế Long Hành Chương 4

  • Thiếu Lâm Thiết Mộc Côn
  • Oa Giác Chi Tranh
  • Sát Nhân Lậu Danh
  • Con Dấu Bị Vỡ
  • Hắc Long Bang
6/ Thiếu Lâm

Đế Long Hành Chương 2

  • Lãnh Gia Chi Bảo

Đế Long Hành Chương 3

  • Bãi Môn Đệ Tử
  • Thiếu Lâm Phản Đồ
  • Nga Mi Bí Sử
  • Đứa Trẻ Bị Bắt Cóc
  • Bí Mật Tử Vong Cốc
  • Sự Kiện Bắt Cóc Thập Đại Cao Thủ
  • Diêm Vương Cốc Chết Chóc
  • Nhất Tiễn Phong Khoái
  • Giang Hồ Bí Sử
  • Mục Ngưu

Đế Long Hành Chương 4

  • Giác Lê Bổng
  • Oa Giác Chi Tranh
  • Sát Nhân Lậu Danh
  • Con Dấu Bị Vỡ
  • Hắc Long Bang