Hỏi: Có cần làm khai báo lại hồ sơ kiểm toán viên khi giấy chứng nhận đăng ký hành nghề hết hạn?

219

Hỏi: Kính gửi : Bộ tài chính – Vụ chế độ kế toán và kiểm toán. Tôi có 1 thắc mắc mong được giải đáp như sau:

Công ty Tôi là một công ty kiểm toán, có tổng cộng là 5 kiểm toán viên. Trong đó có 1 kiểm toán viên tới hết ngày 31-12-2017 thì chúng chỉ kiểm toán sẽ hết thời hạn theo Điểm a, khoản 1 Điều 8 Thông tư 202 quy định giấy chứng nhận đăng ký kiểm toán. Theo Quy định, doanh nghiệp kiểm toán cần có đủ tối thiểu là 5 kiểm toán viên.

Vậy doanh nghiệp chúng tôi muốn tiếp tục hoạt động sẽ cần tuyển thêm kiểm toán viên, xin hỏi chúng tôi có cần làm khai báo lại hồ sơ cả năm kiểm toán viên hay không, nếu không, thủ tục cụ thể chúng tôi sẽ phải như thế nào để có thể tiếp tục hoạt động?

Vậy kính mong Quý Bộ gửi phản hồi sớm nhất để chung tôi chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ. Xin chân thành cám ơn !

Trả lời:
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 202/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012: “Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán hết thời hạn, nếu kiểm toán viên hành nghề muốn tiếp tục hành nghề kiểm toán thì nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán. Thời hạn nộp hồ sơ đề nghị cấp lại chậm nhất là 60 ngày trước khi hết hạn của Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán”.

Theo thông tin tại câu hỏi và căn cứ theo quy định nêu trên, trường hợp công ty có 01 kiểm toán hành nghề có Giấy phép đăng ký hành nghề hết hạn vào 31/12/2017 và muốn tiếp tục hành nghề kiểm toán thì kiểm toán viên đó phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại theo quy định.

(Sưu tầm)