[Hỏi đáp môi trường] Hồ sơ xin vận hành thử nghiệm HSH4

277
Hỏi: Xin chào Bộ Tài nguyên và Môi trường! Tôi có một câu hỏi xin nhờ Quý Bộ giải quyết như sau: Ngày 20/6/2018, tôi có gửi đến Bộ Tài Nguyên và Môi Trường công văn số 325/SZE-KT ngày 18/6/2018 về việc hồ sơ xin vận hành thử nghiệm HSH4 kèm theo Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của Dự án “Xây dựng khu xử lý chất thải sinh hoạt và công nghiệp, diện tích 21,7ha” – Giai đoạn 2, tại xã Vỉnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
a) Để được xác nhận đã nộp cho Bộ Tài nguyên và Môi Trường (xác nhận công văn đến), tôi có gọi điện liên hệ số 0243795 6868 _ 0 nhưng không ai bắt máy. Xin hỏi tôi cần liên hệ ai để có bản chụp xác nhận công văn đã đến Bộ? 
b) Tôi có cần phải chờ văn bản trả lời xác nhận cho phép vận hành thủ nghiệm của Bộ mới được tiến hành thử nghiệm không? Trân trọng!

<

Trả lời:
Căn cứ quy định của pháp luật về môi trường, đối với hạng mục hố chôn rác thải sinh hoạt Hsh4 thuộc dự án “Khu xử lý chất thải sinh hoạt và công nghiệp tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai” hiện chưa có quy định nào yêu cầu chủ dự án phải đợi văn bản trả lời xác nhận cho phép vận hành thử nghiệm công trình bảo vệ môi trường khi thông báo Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải đến các tổ chức đã tiến hành tham vấn và cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Tuy nhiên, chủ dự án có trách nhiệm xây dựng hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; đồng thời công ty phải phải vận hành thử nghiệm bằng đúng các nguyên liệu, nhiên liệu và quy trình đã đăng ký trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. 
Trong quá trình vận hành thử nghiệm, trường hợp gây ra sự cố môi trường thì chủ dự án phải dừng ngay hoạt động vận hành thử nghiệm và báo cáo kịp thời tới cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để hướng dẫn giải quyết; chịu trách nhiệm khắc phục sự cố môi trường, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.