[Hỏi đáp môi trường] Nội dung liên quan đến ĐTM và xác nhận công trình BVMT

214
Hỏi: Tôi xin được hướng dẫn một số nội dung liên quan đến ĐTM và xác nhận công trình BVMT.

1. Công ty A và Công ty B cùng chung ngành nghề kinh doanh, nằm chung một khuôn viên đất của khu công nghiệp đã được phê duyệt ĐTM. Trong nội dung phê duyệt ĐTM, công ty B là đơn vị cung cấp hơi cho Cty A. (Nước thải của cả hai Công ty được chuyển giao cho khu công nghiệp thu gom, xử lý) Công ty A đã đi vào hoạt động chính thức; Công ty B chỉ vận mới vận hành lò hơi cung cấp cho công ty A . Công ty A và công ty B làm thủ tục xác nhận hoàn thành công trình BVMT. Cho hỏi Công ty B có được thực hiện xác nhận hoàn thành công trình BVMT không? Hay phải đến khi nào đi vào hoạt động chính thức mới được làm thủ tục xác nhận hoàn thành CTBVMT?
2. Công ty A muốn mua lại nhà xưởng của Công ty B, vẫn giữ nguyên các nội dung như ĐTM đã được phê duyệt (không thay đổi các hạng mục, công suất của Cty B); công ty A có phải lập lại ĐTM hay không? (phê duyệt ĐTM của 02 công ty vào cùng thời điểm). Công ty A phải làm thủ tục gì về môi trường đối với việc mua lại nhà xưởng này? Rất mong nhận được sự hỗ trợ giải đáp của quý Bộ để đơn vị chấp hành tốt quy định của pháp luật. Trân trọng cảm ơn.
Trả lời: Bộ Tài nguyên và Môi trường xin trả lời câu hỏi của Quý Công dân như sau:
1. Trong nội dung phê duyệt báo cáo ĐTM, Công ty B là đơn vị cung cấp hơi cho Công ty A, do vậy việc sản xuất hơi thuộc nội dung trong báo cáo ĐTM của dự án của Công ty A, chủ dự án (Công ty A) có trách nhiệm thực hiện các thủ tục để được cơ quan có thẩm quyền xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; cụ thể, bên A chịu trách nhiệm thực hiện vận hành thử nghiệm các hạng mục công trình bảo vệ môi trường đã hoàn thành và lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án và gửi cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường để được kiểm tra, xem xét cấp giấy xác nhận theo quy định tại Khoản 6 Điều 16 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
2. Trường hợp Công ty A nhận chuyển nhượng dự án từ Công ty B, Công ty A không phải thực hiện thủ tục về môi trường, nhưng có nghĩa vụ thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 10 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT