Hỏi đáp tra cứu mã HS hàng mỹ phẩm

281

Câu hỏi:

Em chào anh, chị!

Bên công ty em đang có nhu cầu nhập khẩu 2 mã mỹ phẩm này về nước ạ.

  • BEYONCOS MARINE HYDRO PATCH
  • BEYONCOS MARINE HYDRO FACE MASK

Anh, chị có thể cho em xin mã HS của 2 mã mỹ phẩm này được không ạ?

Và để nhập khẩu hàng mỹ phẩm đã công bố rồi thì bên em có cần nộp lên cục xuất xứ nguồn gốc mỹ phẩm không ạ?

Em cảm ơn ạ!

Tra cứu mã HS hàng mỹ phẩm

Trả lời:

1. Về việc phân loại hàng hóa:

Việc xác định trước mã số hàng hóa trước khi hàng hóa đó xuất khẩu hoặc nhập khẩu được quy định tại Điều 28 Luật Hải quan; Điều 23, 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ và Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 (khoản 11 Điều 1).

Đề nghị Công ty chuẩn bị hồ sơ theo khoản 3 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và gửi về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn.

Khi phân loại, áp mã hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Công ty có thể dựa vào các văn bản sau để tự xác định:

  • Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 và Thông tư 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 sửa đổi một số điều của Thông tư 65/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính;
  • Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ;
  • Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016;
  • Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính;
  • Chú giải HS 2017 và các văn bản có liên quan.

Trường hợp mặt hàng mỹ phẩm có hình ảnh như Công ty gửi kèm theo công văn thì Công ty có thể xem xét phân loại vào Chương 87, nhóm 87.03 theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 và Thông tư 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 sửa đổi một số điều của Thông tư 65/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2. Thủ tục nhập khẩu mỹ phẩm được quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm.

Theo đó, tại Khoản 1 Điều 35 Thông tư số 06/2011/TT-BYT quy định: “Thủ tục nhập khẩu thực hiện tại cơ quan hải quan theo quy định hiện hành. Khi làm thủ tục nhập khẩu, doanh nghiệp xuất trình với cơ quan hải quan Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục quản lý dược – Bộ Y tế cấp số tiếp nhận”.

Ngày 12/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 155/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế, trong đó tại Điểm c Khoản 2 Điều 12 quy định: bãi bỏ Khoản 1 Điều 35 Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm.

Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành thì khi làm thủ tục nhập khẩu mỹ phẩm, doanh nghiệp không phải xuất trình Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm cho cơ quan hải quan.