Hướng dẫn build bùa kháng sát thương Âm – Dương – Thần – Hồn cho các phái

62
Với tốc độ cày hiện nay, không mấy chốc 9D Steam sẽ có người max cấp. Để chuẩn bị thêm thông tin cho anh em ai có ý định pk, hoặc nản train muốn pk, bài viết xin mạn phép xuất bản cẩm nang ép kháng này giúp các bạn game thủ build đồ đỡ tốn kém hơn.

Build bùa kháng sát thương Âm Dương Thần Hồn

Bí Cung:

– 50% Body (mũ + 2 bùa Body ở áo deco)
– 50% Yang (mũ + 2 bùa yang ở áo deco)
– 240% Yin (mũ + 6 healer buff)
– 230% soul (mũ + 6 healer buff)
(Có thể dùng 4 bùa body cho áo deco => 80% body, 20% yang hoặc 4 bùa yang=> 20% body, 80% yang).

Thiếu Lâm: 

– 50% Body (mũ + 2 bùa Body ở áo deco)
– 50% Yang (mũ + 2 bùa yang ở áo deco)
– 230% Yin (mũ + 6 healer buff)
– 240% soul (mũ + 6 healer buff)
(Có thể dùng 4 bùa body cho áo deco => 80% body, 20% yang hoặc 4 bùa yang=> 20% body, 80% yang).

Cái Bang và Lục Lâm:

– 60% Body (mũ + 2 bùa Body ở áo deco)
– 50% Yang (mũ + 2 bùa yang ở áo deco)
– 230% Yin (mũ + 6 healer buff)
– 230% soul (mũ + 6 healer buff)
(Có thể dùng 4 bùa body cho áo deco => 90% body, 20% yang hoặc 4 bùa yang=> 30% body, 80% yang).

Võ Đang:

– 50% Body (mũ + 2 bùa Body ở áo deco)
– 55% Yang (mũ + 2 bùa yang ở áo deco)
– 245% Yin (mũ + 6 healer buff)
– 230% soul (mũ + 6 healer buff)
(Có thể dùng 4 bùa body cho áo deco => 80% body, 25% yang hoặc 4 bùa yang=> 20% body, 85% yang).

Ma Giáo:

– 50% Body (mũ + 2 bùa Body ở áo deco)
– 60% Yang (mũ + 2 bùa Yang ở áo deco)
– 230% Yin (mũ + 6 healer buff)
– 230% soul (mũ + 6 healer buff)
(Có thể dùng 4 bùa body cho áo deco => 80% body, 30% yang hoặc 4 bùa yang=> 20% body, 90% yang).