Hướng dẫn cách build nhân vật từ đầu đến Ngưng Thần Nhập Khí Huyệt 12 thành

53
Có nhiều bạn hỏi làm thế nào để build character lúc mới chơi. Sau đây là một cách build khá hiệu quả để giúp các bạn. Đây chỉ là 1 trong vô số cách build, không nhất thiết phải theo đúng như hướng dẫn.

Build nhân vật từ đầu đến Ngưng Thần Nhập Khí Huyệt 12 thành

Trước hết, đó là các thuộc tính của nhân vật. Chúng ta có 5 thuộc tính tất cả

Cân lực: Có liên quan tới lực phòng thủ vật lý và sức sát thương vật lý bằng sức mạnh cơ thể.
Chân khí: Chân khí càng nhiều thì nội lực càng thâm hậu. Có liên quan đến sức tấn công khí công và lực phòng thủ khí công.
Trí tuệ: Có liên quan đến sức tránh né tấn công khí công, khả năng tấn công khí công. Làm tăng damage của võ công khí công. Thuộc tính này cũng ảnh hưởng đến việc học võ công từ bí kíp.
Sinh lực: Đây là sinh mênh của nhân vật (máu)
Mẫn tiệp: Có liên quan đến sức tránh né vật lý, độ chính xác của tấn công vật lý và việc tăng khả năng ra đòn trí mệnh.

Từ khởi đầu đến Ngưng Thần Nhập Khí Huyệt 12 thành, người chơi sẽ chỉ học được các võ công liên quan đến tấn công vật lý do đó Trí tuệ là không cần thiết phải tăng ở thời điểm này.
Các special attack cùng combo attack ở thời điểm này sử dụng rất ít nội lực do đó cũng không cần phải tăng nhiều vào nội lực. Nội lực trong thời điểm này chủ yếu là để sử dụng khinh công. Do đó chỉ cần tăng vào chân khí đến khoảng 15 là đủ.
Do đó lúc tạo character có 10 point thì bỏ 4 point vào Cân Lực, 3 point vào Sinh Lực và 3 point vào Mẫn tiệp.
Nếu như đã tạo character rồi thì cũng không hề gì.
Ngoài những point bỏ vào chân khí thì phân bố như sau vào các thuộc tính còn lại.
Trước hết tăng Chân khí lên đến khoảng 14~15 tùy vào số point ở chân khí lúc bắt đầu.
Sau mỗi level người chơi nhận được 4 point thì bỏ 2 point vào Cân Lực, 1 point vào Sinh lực và 1 point vào mẫn tiệp.
Sau khi đả thông kinh mạch, người chơi nhận được 6 point thì bỏ 2 point vào Cân Lực, 2 point vào Sinh Lực và 2 point vào Mẫn tiệp.

Chú ý làm các nhiệm vụ sơ nhập lúc đầu để có thể có nhiều lợi thế nhé: Hướng dẫn nhiệm vụ thôn Thường Thức 9D Cửu Long Tranh Bá