Hướng dẫn cách chỉnh ngôn ngữ LOL (Liên Minh Huyền Thoại) từ VIE sang bất kì ngôn ngữ nào khác và ngược lại

3714

Hướng dẫn cách chỉnh ngôn ngữ LOL (Liên Minh) từ tiếng Việt sang bất kì ngôn ngữ nào khác và ngược lại

  • Bước 1: Thoát Riot Client, sau đó vào folder chứa game
  • Vào thư mục Config trong LeagueClient
  • Mở file LeagueClientSettings.yaml bằng notepad
  • Tìm tới dòng locale: “en_US” nếu là bản en, locale:”vi_VN” nếu là bản Vie. Đổi cụm này thành ngôn ngữ bạn muốn. Vd: ja_JP là bản Nhật.

Đổi ngôn ngữ liên minh huyền thoại

  • Ngay bên dưới dòng locale là dòng region. Đổi thành khu vực bạn muốn. Vd: US đổi thành VN nếu muốn từ NA về VN, đổi thành JP nếu muốn du học qua Nhật.
  • Note: việc đổi ngôn ngữ và khu vực là riêng biệt. Bạn có thể đổi khu vực nhưng vẫn dùng tiếng Việt nếu thích.
  • Lưu lại file
  • Mở lại Riot Client và đăng nhập bằng tài khoản tương ứng. Nếu bạn chỉ đổi ngôn ngữ thì không cần. Bạn cần tài khoản tương ứng của mỗi khu vực để chơi, các server tương đương có thể chuyển đổi qua lai bằng cách mua với giá 1 tinh hoa lam trong client, riêng JP bắt buộc có acc riêng.
  • Đối với các sv ngôn ngữ lạ, sẽ mất khoảng 2p để Client cập nhật các ngôn ngữ mới.

(Nguồn Vozer thích chơi game)